Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Leges verloven tot begraven/verbranden

29 december 2003

Vraag nummer: 2767 (oude nummer: 3652)

In uw handboek 'Wet op de lijkbezorging' schrijft u op bladzijde 384 dat een verlof tot begraving en verbranding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kosteloos moet worden afgegeven.
Kunt u aangeven waarop dit is gebaseerd?

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk kan ik dat aangeven. Dat staat in de Wet op de lijkbezorging en wel in artikel 11, eerste volzin:

"HOOFDSTUK II. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LIJKBEZORGING
ยง 2. Verlof tot begraving of verbranding
Artikel 11
Geen begraving of verbranding van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven."

De verwijzing op blz. 384 naar artikel 12 is onjuist, waar het gaat om het kosteloos-zijn. De '12' staat er overigens door een 'foute verbetering' door de uitgever. Een auteur is niet altijd zelf verantwoordelijk voor wat er in zijn boek staat. Als de drukproeven niet goed worden gecorrigeerd....

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder