Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Leges verloven tot begraven/verbranden


29 december 2003

Vraag nummer: 2767  (oude nummer: 3652)

In uw handboek 'Wet op de lijkbezorging' schrijft u op bladzijde 384 dat een verlof tot begraving en verbranding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kosteloos moet worden afgegeven.
Kunt u aangeven waarop dit is gebaseerd?

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk kan ik dat aangeven. Dat staat in de Wet op de lijkbezorging en wel in artikel 11, eerste volzin:

"HOOFDSTUK II. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LIJKBEZORGING
ยง 2. Verlof tot begraving of verbranding
Artikel 11
Geen begraving of verbranding van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven."

De verwijzing op blz. 384 naar artikel 12 is onjuist, waar het gaat om het kosteloos-zijn. De '12' staat er overigens door een 'foute verbetering' door de uitgever. Een auteur is niet altijd zelf verantwoordelijk voor wat er in zijn boek staat. Als de drukproeven niet goed worden gecorrigeerd....

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >