Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Inbeslagname lijk bij onnatuurlijke dood

26 juni 2008

Vraag nummer: 5525 (oude nummer: 10961)

Naar mijn mening kan de politie zelfstandig een lijk bij een niet natuurlijke dood inbeslag nemen. Bij een vermoeden van een nietnatuurlijke dood neemt de politie het lijk inbeslag op grond van bepalingen in het wetboek van Strafvordering. Artikel 94 SV geeft dit aan. (de vatbaarheid voor inbeslagname) Door de Hoge raad 20 november 1990 is dit nog eens bevestigd. De bevoegdheid om inbeslag te nemen ontleent de politie aan artikel 96 SV.
aangezien bij een lijk geen sprake kan zijn van eigenaar of bezitter is de politie bevoegd

Antwoord:

Geachte heer,

Reageert u op iets dat u elders hebt gelezen?

Bij een (vermoeden van een) niet-natuurlijke dood hoeft de politie een stoffelijk overschot niet altijd in beslag te nemen. De politie kan in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf de daarvoor vatbare voorwerpen in beslag nemen. Maar bij een niet-natuurlijke dood hoeft niet altijd sprake te zijn van een misdrijf. Ook een val van de trap of het uitglijden op de natte vloer van de badkamer kan een niet-natuurlijke dood tot gevolg hebben. Dat heeft niets met een misdrijf van doen.

Ik zie geen relatie tussen de bevoegdheid van de politie en het ontbreken van een eigenaar van een voorwerp.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder