Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Formulier melding van behandelend arts aan lijkschouwer art 7 lid 3

16 december 2012

Vraag nummer: 33048

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een vraag naar aanleiding van een antwoord van de KNMG op informatie-uitwisseling tussen behandelend arts en gemeentelijk lijkschouwer. In artikel 7 van de Wlb staat de onderstaande passage:

“3. Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers.”

Weet u misschien welk formulier bedoeld wordt? Is dat een formeel (wettelijk) formulier?
Sommigen verwijzen naar een meldingsformulier in het kader van de Wet Levensbeëindiging op verzoek, waarin de euthanaserend arts aan de lijkschouwer melding doet. Maar klopt dat?

Met vriendelijke groeten,

XX
Forensisch arts

Antwoord:

Geachte heer,

Van het in artikel 7, derde lid, Wlb bedoelde formulier is keurig een model vastgesteld. Net als een meldingsformulier in het kader van de Wet levensbeëindiging op verzoek, waarin de euthanaserend arts aan de lijkschouwer melding doet, maar dan net even anders. Ze zijn als het ware broer en zus. Ze komen ook uit hetzelfde nest, ofwel staan in hetzelfde besluit. Namelijk het Besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van de formulieren, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging betreffende het overlijden ten gevolge van een niet-natuurlijke dood. Het ene formulier is geregeld in artikel 1 en het andere in artikel 2 van het Besluit.

Het is merkwaardig dat men blijkbaar soms het verkeerde formulier neemt, terwijl het juiste formulier er gewoon achter staat.
Het Besluit met de formulieren is ook te vinden deze site en wel in de Infotheek onder Wet-en-regelgeving en dan Formulier-niet-natuurlijke-dood aanklikken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder