Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Formulier melding van behandelend arts aan lijkschouwer art 7 lid 3


16 december 2012

Vraag nummer: 33048

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een vraag naar aanleiding van een antwoord van de KNMG op informatie-uitwisseling tussen behandelend arts en gemeentelijk lijkschouwer. In artikel 7 van de Wlb staat de onderstaande passage:

“3. Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers.”

Weet u misschien welk formulier bedoeld wordt? Is dat een formeel (wettelijk) formulier?
Sommigen verwijzen naar een meldingsformulier in het kader van de Wet Levensbeëindiging op verzoek, waarin de euthanaserend arts aan de lijkschouwer melding doet. Maar klopt dat?

Met vriendelijke groeten,

XX
Forensisch arts

Antwoord:

Geachte heer,

Van het in artikel 7, derde lid, Wlb bedoelde formulier is keurig een model vastgesteld. Net als een meldingsformulier in het kader van de Wet levensbeëindiging op verzoek, waarin de euthanaserend arts aan de lijkschouwer melding doet, maar dan net even anders. Ze zijn als het ware broer en zus. Ze komen ook uit hetzelfde nest, ofwel staan in hetzelfde besluit. Namelijk het Besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van de formulieren, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging betreffende het overlijden ten gevolge van een niet-natuurlijke dood. Het ene formulier is geregeld in artikel 1 en het andere in artikel 2 van het Besluit.

Het is merkwaardig dat men blijkbaar soms het verkeerde formulier neemt, terwijl het juiste formulier er gewoon achter staat.
Het Besluit met de formulieren is ook te vinden deze site en wel in de Infotheek onder Wet-en-regelgeving en dan Formulier-niet-natuurlijke-dood aanklikken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE