Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Doodsoorzaak in 2008 nog achterhalen?

10 december 2014

Vraag nummer: 40882

Kun je via een haar of bloedvlekken op kleding nog altijd achterhalen wat er was gebeurd met een dierbare die in 2008 was overleden, natuurlijke dood zeiden ze, kunt u mij advies geven ?
dank u wel
X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Je kunt aan bloedvlekken of aan een haar waarschijnlijk niet zien of iemand een niet-natuurlijke dood heeft gehad, als het om een duw boven aan de trap ging. Of wanneer iemand is doodgeslagen. Misschien wel als iemand bijvoorbeeld is vergiftigd.

Echter, iedere overledene wordt altijd door een arts geschouwd. Als deze arts twijfelt of wel of niet sprake is van een natuurlijke dood, moet hij de gemeentelijke lijkschouwer inschakelen. Zonder lijkschouwing kan niemand in Nederland worden begraven of gecremeerd.

Als u meent dat geen sprake is van een natuurlijke dood, is het in principe mogelijk om justitie er van te overtuigen dat er een opgraving en nader onderzoek moet plaatsvinden, als betrokkene begraven is. Maar ik kan mij eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat iemand argumenten of aanwijzingen heeft die zo sterk en serieus zijn, dat justitie meteen zegt "Oh ja, dan gaan we de overledene opgraven". Want wat kan er dan zijn dat niet eerder ontdekt is?
Twijfel alleen, is onvoldoende reden. Er moet dan hard bewijs zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder