Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Brandstapel

29 januari 2003

Vraag nummer: 1966 (oude nummer: 2352)

Wed, 29 Jan 2003 19:14

Als iemand besluit z'n uitvaart zelf ter hand te nemen en op een afgelegen plek een brandstapel aanricht en zichzelf daarop laat verbranden, wat zijn dan de gevolgen voor de nabestaanden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan zijn er - zakelijk gezien - voor de nabestaanden geen andere gevolgen dan wanneer de betreffende persoon van de trap zou zijn gevallen en als gevolg daarvan is overleden.
Er zal formeel een lijkschouwer moeten schouwen wegens niet natuurlijke dood. En de politie zal een onderzoek instellen, vooral naar dat 'laten' verbranden; handelingen van derden die tot verbranding leiden zijn strafbaar. Erfrechtelijk maakt het niets uit. En voor de organisatie van de uitvaart ook niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 januari 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder