Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aangifte overlijden bij niet natuurlijk overlijden (ongeval)


20 oktober 2008

Vraag nummer: 5775  (oude nummer: 11501)

kunt u mij zeggen of bij overlijden na een ongeval, waarbij politie via de ovj een verklaring van geen bezwaar regelt, deze ook verplicht is aangifte te doen, volgens gemeente U is dit zo, volgens mij kan de uitvaartverzorging dit dan ook doen, evanals bij euthanasie, gemeente zegt dat daar verschil in is, echter dit verschil kunnen zij mij niet uitleggen, gaarne uw antwoord. M. van Winkel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedereen die uit eigen kennis weet dat iemand overleden is, kan aangifte van overlijden doen. Een kind van de overledene, een uitvaartondernemer, een buurman en - in theorie - ook een willekeurige passant.

Dat heeft niets te maken met de vraag of iemand een natuurlijke dood is gestorven of niet. Die vraag is alleen van belang als het gaat om het aanvragen van verlof tot begraven of cremeren. Bij een dergelijke aanvraag moet een verklaring van overlijden van een arts worden overgelegd als het een natuurlijke dood is. En als het geen natuurlijke dood is moet de Officier van Justitie een verklaring van geen bezwaar afgeven.

De politie of een OvJ is niet verplicht om bij een niet-natuurlijke dood aangifte van overlijden te doen. Net zo min als dat een arts bij een natuurlijke dood verplicht zou zijn om zelf aangifte bij de gemeente te doen.
Ze zouden het wel mogen doen, omdat iedereen het mag. Maar het is zeker geen verplichting.
Het zou mijns inziens ook nergens op slaan, als die verplichting er wel zou zijn. Politie/justitie of een arts hebben geen belang bij het doen van aangifte. Zij vragen ook niet het verlof tot begraven of cremeren. De familie heeft dat belang en de uitvaartverzorger kan hen dat klusje uit handen nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >