Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aangifte overlijden bij niet natuurlijk overlijden (ongeval)

20 oktober 2008

Vraag nummer: 5775 (oude nummer: 11501)

kunt u mij zeggen of bij overlijden na een ongeval, waarbij politie via de ovj een verklaring van geen bezwaar regelt, deze ook verplicht is aangifte te doen, volgens gemeente U is dit zo, volgens mij kan de uitvaartverzorging dit dan ook doen, evanals bij euthanasie, gemeente zegt dat daar verschil in is, echter dit verschil kunnen zij mij niet uitleggen, gaarne uw antwoord. M. van Winkel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedereen die uit eigen kennis weet dat iemand overleden is, kan aangifte van overlijden doen. Een kind van de overledene, een uitvaartondernemer, een buurman en - in theorie - ook een willekeurige passant.

Dat heeft niets te maken met de vraag of iemand een natuurlijke dood is gestorven of niet. Die vraag is alleen van belang als het gaat om het aanvragen van verlof tot begraven of cremeren. Bij een dergelijke aanvraag moet een verklaring van overlijden van een arts worden overgelegd als het een natuurlijke dood is. En als het geen natuurlijke dood is moet de Officier van Justitie een verklaring van geen bezwaar afgeven.

De politie of een OvJ is niet verplicht om bij een niet-natuurlijke dood aangifte van overlijden te doen. Net zo min als dat een arts bij een natuurlijke dood verplicht zou zijn om zelf aangifte bij de gemeente te doen.
Ze zouden het wel mogen doen, omdat iedereen het mag. Maar het is zeker geen verplichting.
Het zou mijns inziens ook nergens op slaan, als die verplichting er wel zou zijn. Politie/justitie of een arts hebben geen belang bij het doen van aangifte. Zij vragen ook niet het verlof tot begraven of cremeren. De familie heeft dat belang en de uitvaartverzorger kan hen dat klusje uit handen nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder