Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wetgeving in mortuarium

20 november 2002

Vraag nummer: 1613 (oude nummer: 1978)

Wed, 20 Nov 2002 18:13

Zou u mij misschien kunnen vertellen op welke wijze in het mortuarium rekening wordt gehouden met de wetgeving?

Bij voorbaat dank,

Hans Timmermans

Antwoord:

Geachte heer Timmermans,

Ik hoop en verwacht dat alle (medewerkers van) mortuaria zich houden aan de wet. Maar waarschijnlijk wilt u weten welke wet of regels dat dan zijn.

Voor dat geval heb ik een eenvoudig antwoord: er zijn geen specifieke wetten of bepalingen voor mortuaria.

Dat wil niet zeggen dat mortuaria niet met wettelijke regels van doen kunnen hebben. Voor eventuele koelcellen bijvoorbeeld, kunnen ze te maken hebben met een vergunning en voorwaarden op grond van de Wet milieubeheer. Als men in het mortuarium hoornvliezen afneemt t.b.v. orgaandonatie, heeft men zich te houden aan de regels op grond van de Wet op de orgaandonatie. Maar op grond van de Wet op de lijkbezorging zijn er geen speciale regels voor mortuaria. Bedenkt en vergelijkt u maar eens dat men een overledene ook gewoon thuis tijdelijk kan bewaren en opbaren, dan gelden ook geen bijzondere regels.

mr W.G.H.M. van der Putten

20 november 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder