Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verzorging na overlijden in verpleeghuis; dubbele kosten?

15 januari 2009

Vraag nummer: 6077 (oude nummer: 12129)

Oom overleden in verpleeghuis
Verpleeghuis geeft door dat oom snachts is overleden en dat Oom inmiddels door partij xxxx is "afgelegd", gekleed etc en is opgenomen in mortuarium. Oom had Natura-Polis bij een uitvaart-ondernemer, die is ingeschakeld door mij.
Omdat afleggen etc is gedaan door (contract) partij van het verpleeghuis, moet ik nu waarschijnlijk de kosten betalen terwijl de uitvaartondernemer die de rest heeft afgehandeld, die kosten niet gemaakt heeft en wegens natura-polis ook niet vergoed
Kortom: Er is/was voor verzekerd, maar er komen nu dubbele kosten omdat kennelijk de standaard-procedure van het verpleeghuis is om een standaard partij in te schakelen
Moet ik die (extra) kosten betalen??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat is van een afstand moeilijk te beoordelen. De vraag is of uw oom en daarmee zijn erfgenamen contractueel gebonden zijn aan het afleggen e.d. van uw oom door een door het verpleeghuis aan te wijzen partij. Het contractueel gebonden zijn kan zitten in het contract van uw oom met het verpleeghuis, de algemene voorwaarden van het verpleeghuis, of misschien op een andere manier. Maar dat moet het verpleeghuis dan eerst maar eens aantonen, zou ik zeggen.

Mijn stelling, als ik u was, zou zijn dat er geen reden om om de kosten te betalen, omdat u geen opdracht hebt gegeven. Het verpleeghuis moet dan maar eens aantonen dat er wel een verplichting is. Niet alleen zeggen of schrijven, maar ook aantonen aan de hand van een geldende overeenkomst of voorwaarden. Met de partij die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, hebt u zo wie zo niets te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder