Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rouwbijeenkomst in theater

15 juli 2002

Vraag nummer: 812 (oude nummer: 1133)

Een rouwcentrum (Sander Snijders) in de nabijheid van onze woningen, organiseert steeds vaker rouwbijeenkomsten in het theater in de buurt, het Pim Jacobs Theater in Maarssen.
De achteringang van dat theater wordt gebruikt als in- en uitgang voor de overledene. Afgezien van het feit dat het van weinig respect getuigt om de overledene langs kliko's en dergelijken in en uit het theater te transporteren, is het voor de direct omwonenden niet echt prettig. Het rouwcentrum had zo'n 2 jaar geleden problemen met de direct omwonenden van het rouwcentrum omdat zij zich stoorden aan de geparkeerde lijk-en volgwagens voor de deur. Daar zijn toen afspraken over gemaakt. Nu lijkt het erop dat dit zich heeft verplaatst in onze richting omdat het theater ruimte te verhuren heeft.
Ter informatie: het theater heeft aan de zijkant van de hoofdingang eveneens een in- en uitgang voor goederen, deze in-en uitgang ligt niet in het zicht van omwonenden.
Vraag 1: mag een theater zomaar gebruikt worden voor rouwbijeenkomsten, waarbij de overledene via een achterin-uitgang wordt getransporteerd?
Vraag 2: Zo nee, wat zijn onze juridische mogelijkheden?

Namens enkele bezorgde bewoners,
N.N.

(Voor alle duidelijkheid, wij hebben geenszins bezwaar tegen het gebruik van het theater zelf, maar meer tegen de aan-en afvoer van de overledene via de achteruitgang en het feit dat de direct omwonenden direct geconfronteerd worden met rouwauto's. Tevens is er een vigerend parkeerverbod in de straat).

Antwoord:

1. Ja, in principe mag en kan elke ruimte worden gebruikt voor rouwbijeenkomsten.
2. Nee, ik zie voor u geen directe juridische mogelijkheden. Wellicht is het als buurtbewoners verstandig om gewoon eens met de directie van het theater en/of het rouwcentrum te overleggen over een route en ingang waar u minder zicht op hebt.

mr. W.G.H.M. van der Putten

15 juli 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder