Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ophalen binnen 2 uur

8 november 2002

Vraag nummer: 1473 (oude nummer: 1830)

Fri, 8 Nov 2002 18:14

Vorige maand heb ik een levenloos geboren baby opgehaald in een ziekenhuis. Toen wij bij het mortuarium aankwamen was de baby nog niet eens gearriveerd in het mortuarium. In opdracht van de ouders moesten wij de baby gelijk ophalen. Nu worden wij, in casu de familie, geconfronteerd met een nota met als omschrijving vaste mortuariumkosten voor baby ad Euro 57,50. Is deze nota wel terecht? Ik vraag dit mede aangezien de 2-uurs termijn mij (nog) niet geheel duidelijk is.
Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het arriveren van het baby'tje in het mortuarium is slechts een deel van de zorg die verleend wordt.

Ik verwijs eerst naar de pagina Professionals van dit site.
In de rubriek 'Specials' kunt u 'Noodzakelijke zorg na overlijden in ziekenhuis' aanklikken.
U ziet dan de volgende tekst:
> Op 5 april 2000 heeft het overleg 'laatste zorg' dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen voert met (...), vertegenwoordigers van de uitvaartbranche, mortuariumbeheerders in ziekenhuizen en patiëntenvereniging, unanieme overeenstemming opgeleverd over de vraag wat noodzakelijke zorg na overlijden in een ziekenhuis inhoudt. Deze handelingen zijn opgenomen op een lijst van noodzakelijke en wenselijke handelingen.
Noodzakelijke zorg betreft die handelingen die bij overlijden in het ziekenhuis altijd uitgevoerd moeten worden en die alleen door of vanwege het ziekenhuis kunnen plaatsvinden. De kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van het ziekenhuisbudget. (...)
Niet noodzakelijke zorg, ook wenselijke zorg genoemd, kan worden verricht door of in opdracht van nabestaanden en/of uitvaartverzorgers of anderen. Worden deze handelingen door het ziekenhuis verricht dan kan het ziekenhuis hiervoor een rekening sturen. Voor wenselijke handelingen worden geen landelijke tarieven vastgesteld maar per ziekenhuis bepaald.<

Nu is het in uw geval de vraag of al op de afdeling, nog vóór u bent gearriveerd, handelingen zijn verricht die als wenselijke zorg betiteld kunnen worden. Dat zijn namelijk de enige kosten die aan u of de nabestaanden gefactureerd kunnen worden. En als dat zo is, is het de vraag waarom die zorg binnen 2 uur is verleend.
Misschien is er een goede reden voor, maar misschien ook niet.
Ik zou, onder verwijzing naar de landelijke afspraken rond de 'Noodzakelijke zorg na overlijden in ziekenhuis', gewoon maar eens vragen naar de reden en achtergrond van de nota. Want ik denk - met u - dat het niet de bedoeling is dat binnen 2 uur na overlijden 'wenselijke zorg' wordt verricht.
Als er geen duidelijk en overtuigend antwoord komt, lijkt mij dat de factuur niet betaald hoeft te worden.

Ik zou het fijn vinden als u mij na afloop met een klein berichtje in deze rubriek kort informeert over de zaak, want ik denk dat meer uitvaartverzorgers willen weten hoe dit zit.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 november 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder