Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ophalen binnen 2 uur


8 november 2002

Vraag nummer: 1473  (oude nummer: 1830)

Fri, 8 Nov 2002 18:14

Vorige maand heb ik een levenloos geboren baby opgehaald in een ziekenhuis. Toen wij bij het mortuarium aankwamen was de baby nog niet eens gearriveerd in het mortuarium. In opdracht van de ouders moesten wij de baby gelijk ophalen. Nu worden wij, in casu de familie, geconfronteerd met een nota met als omschrijving vaste mortuariumkosten voor baby ad Euro 57,50. Is deze nota wel terecht? Ik vraag dit mede aangezien de 2-uurs termijn mij (nog) niet geheel duidelijk is.
Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het arriveren van het baby'tje in het mortuarium is slechts een deel van de zorg die verleend wordt.

Ik verwijs eerst naar de pagina Professionals van dit site.
In de rubriek 'Specials' kunt u 'Noodzakelijke zorg na overlijden in ziekenhuis' aanklikken.
U ziet dan de volgende tekst:
> Op 5 april 2000 heeft het overleg 'laatste zorg' dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen voert met (...), vertegenwoordigers van de uitvaartbranche, mortuariumbeheerders in ziekenhuizen en patiëntenvereniging, unanieme overeenstemming opgeleverd over de vraag wat noodzakelijke zorg na overlijden in een ziekenhuis inhoudt. Deze handelingen zijn opgenomen op een lijst van noodzakelijke en wenselijke handelingen.
Noodzakelijke zorg betreft die handelingen die bij overlijden in het ziekenhuis altijd uitgevoerd moeten worden en die alleen door of vanwege het ziekenhuis kunnen plaatsvinden. De kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van het ziekenhuisbudget. (...)
Niet noodzakelijke zorg, ook wenselijke zorg genoemd, kan worden verricht door of in opdracht van nabestaanden en/of uitvaartverzorgers of anderen. Worden deze handelingen door het ziekenhuis verricht dan kan het ziekenhuis hiervoor een rekening sturen. Voor wenselijke handelingen worden geen landelijke tarieven vastgesteld maar per ziekenhuis bepaald.<

Nu is het in uw geval de vraag of al op de afdeling, nog vóór u bent gearriveerd, handelingen zijn verricht die als wenselijke zorg betiteld kunnen worden. Dat zijn namelijk de enige kosten die aan u of de nabestaanden gefactureerd kunnen worden. En als dat zo is, is het de vraag waarom die zorg binnen 2 uur is verleend.
Misschien is er een goede reden voor, maar misschien ook niet.
Ik zou, onder verwijzing naar de landelijke afspraken rond de 'Noodzakelijke zorg na overlijden in ziekenhuis', gewoon maar eens vragen naar de reden en achtergrond van de nota. Want ik denk - met u - dat het niet de bedoeling is dat binnen 2 uur na overlijden 'wenselijke zorg' wordt verricht.
Als er geen duidelijk en overtuigend antwoord komt, lijkt mij dat de factuur niet betaald hoeft te worden.

Ik zou het fijn vinden als u mij na afloop met een klein berichtje in deze rubriek kort informeert over de zaak, want ik denk dat meer uitvaartverzorgers willen weten hoe dit zit.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 november 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE