Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bestemmingsplan en rouwcentrum

5 juli 2005

Vraag nummer: 3884 (oude nummer: 6160)

Geachte meneer van der Putten, Bij onze gemeente zitten wij op dit moment met enkele vragen. Er is een verzoek binnengekomen om een uitvaartcentrum te realiseren in een gebied waar een bedrijf is gevestigd, maar waar voornamelijk woningen aanwezig zijn. Het betreffende perceel is bestemd tot woondoeleinden, maar kantoor en praktijkruimte zijn toegestaan. Het bestemmingsplan bevat geen definitie van een praktijkruimte. Wij hebben aanvrager medegedeeld dat het realiseren van een kantoor met 2 rouwkamers op de locatie mogelijk was. Naar aanleiding van een klacht van de buurman van het perceel zijn wij alles nogmaals gaan bekijken en willen nu toch een vrijstellingsprocedure volgen. Onder welke bestemmingen valt een uitvaartcentrum gebruikelijk? wij hebben in onze gemeente reeds een uitvaart centrum (bestemming is bijzondere doeleinden, gelegen naast woonhuis). Is maatschappelijke onrust reden om vrijstelling te weigeren?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is geen pasklaar antwoord te geven op uw vraag. Begrippen als rouwcentrum, mortuarium en uitvaartcentrum en dergelijke worden vaak door elkaar gehaald. Maar er is wel een verschil.

Voor een rouwcentrum of uitvaartcentrum op zichzelf zijn geen bijzondere voorzieningen nodig. Want wat is een rouwcentrum? Een plek waar men rouwt, bijeen komt, vaak in aanwezigheid van de overledene. Maar wat is er bijzonder aan? Dit kan bij wijze van spreken ook thuis in de eigen woning. Ook daar kan een overledene worden opgebaard. Het enige verschil met een woning is dat het gemiddelde rouwcentrum meer personen/bezoekers kan herbergen. Maar een rouwcentrum kan ook kleinschalig zijn. Het is niet wezenlijk anders dan een feestzaal of een buurthuis. En die kun je groot of klein hebben.
Hoe men dit in het bestemmingsplan weergeeft, daar is geen vaste norm of omschrijving voor. Ik heb wel eens gehoord van rouwcentra die in winkel- of detailhandelsomgeving lagen, qua beschrijving in het bestemmingsplan dan. Maar ook ruime definities van woondoeleinden, met extra's, zoals u zelf al aangeeft. Het kan soms ook bijzondere doeleinden zijn, zoals u noemt. Er is bij mijn weten geen vaste definitie of beschrijving.

Er is nog een punt om in de gaten te houden en dat is of men in dat rouwcentrum ook een mortuarium vestigt.
Een mortuarium is een ruimte met een vaste koeling, waar overledenen worden bewaard. Voor een dergelijke koeling heeft men vaak ook een vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig. Zo'n vergunning kan iets zijn waar buren niet gelukkig mee zijn. Een mortuarium heeft een iets meer bedrijfsmatig karakter, dan een rouwcentrum. Bij grote uitvaartcentra is het vaak gecombineerd.

Een rouwcentrum is op zichzelf niet vergunningplichtig, ook niet als men overledenen opbaart. Het opbaren kan ongekoeld of gekoeld door losse installaties zoals een koelplaat onder de kist. Dat gaat in de thuissituatie net zo.
Ik denk dat als een rouwcentrum gevestigd wordt in een woonomgeving, waar ook kantoor en praktijk mogelijk zijn, dat dit op zich een prima bestemming kan zijn. Er zijn in Nederland meer rouwcentrum op basis van een dergelijke bestemming gevestigd.

Ik kan me voorstellen dat een buurman niet blij is met de komst van een rouwcentrum. Daar worden de meeste buren niet vrolijk van, al blijken bezwaren in de praktijk niet groot. Een rouwcentrum is vaak heerlijk rustig, als buur. Maar zou de klacht van deze buurman verstommen als de bestemming anders luidt? Waarschijnlijk vindt hij dan wel een andere reden.

Maatschappelijke onrust is m.i. nimmer een reden om vrijstelling te weigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder