Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beheer aula

15 september 2005

Vraag nummer: 4023 (oude nummer: 6455)

Welke juridische aspecten komen er kijken om een aula te beheren.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik niet zeggen, want hangt van de aula af en wat u er gaat doen.

Aan het beheer van een aula op zich zit geen enkel juridisch aspect. Behalve een goed contract met duidelijke afspraken, natuurlijk, wie waar verantwoordelijk voor is.

Maar wellicht is, als iemand een aula bouwt of een ander bestaand gebouw als zodanig wil gaan gebruiken, een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Wellicht vinden er activiteiten plaats die een horecavergunning vergen. Wellicht moet dan de beheerder bepaalde papieren hebben. Wellicht staan er installaties die onder het vergunningstelsel van de Wet milieubeheer vallen, zoals een grote koelinstallatie, of een keuken waar een restaurant jaloers op zou zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder