Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wanneer lijkschouwing toegestaan?

31 mei 2003

Vraag nummer: 2277 (oude nummer: 2717)

Sat, 31 May 2003 14:56 wanneeer is lijkschouwing wettelijk toegestaan? Is er een nederlandse site over de wettelijke procedures en lijkschouwing?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Lijkschouwing is niet 'toegestaan', maar wettelijk verplicht. Iemand kan niet worden begraven of gecremeerd zonder dat een arts het lijk eerst schouwt. Pas daarna kan men een verlof tot begraven of cremeren krijgen.
Dit kunt u lezen in de Wet op de lijkbezorging; de tekst van deze wet staat op deze site, op de pagina Professioneel. Zie het tabje rechtsboven op de home-pagina.

Ook is het toegestaan, en misschien doelt uw vraag daarop, dat nabestaanden nog een extra schouw van het stoffelijk overschot wensen. Dat kan verder gaan dan uitwendig schouwen, namelijk het laten uitvoeren van sectie.

Er is bij mijn weten geen (andere) Nederlandse site waar systematisch iets over wettelijke procedures en lijkschouwing staat. U kunt behalve naar de wettekst ook in de juridische adviesrubriek nog eens kijken naar de sub-rubrieken Lijkschouwing en Sectie. Dan krijgt u een beeld van wat het inhoudt. En de enige wettelijke procedure op dit vlak heb ik al genoemd: iedere overledene moet door een arts worden geschouwd, alsvorens er kan worden begraven of gecremeerd.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 juni 2003

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder