Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn lijkschouwing


29 augustus 2004

Vraag nummer: 3282  (oude nummer: 4583)

Ik heb de indruk dat het "laat" schouwen hoe langer hoe meer de praktijk begint te worden met name in de verpleeg en verzorgingstehuizen. Termijnen van 10 -12 uur zijn niet ongewoon meer. Inderdaad noemt de wet geen termijn maar het min van Binnenl. zaken heeft mij gemaild dat "gelet op de functie van de lijkschouw dit zo spoedig als mogelijk zou dienen te gebeuren." Als men dan het advies van de pathologen (o.a. in uitvaartwezen juni 2000) in aanmerking neemt dat in principe binnen 3 uur het best met koelen van het lichaam kan worden begonnen, zou dan als regel niet moeten gelden dat "zo spoedig als mogelijk in ieder geval binnen de termijn van 3 uur zou moeten zijn?
Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het helemaal met u eens dat lijkschouwing zo spoedig mogelijk dient te geschieden. En ook ik heb de indruk, gelet op de klachten die ik er steeds vaker over hoor, dat het schouwen hoe langer trager wordt uitgevoerd. Over de verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn de klachten het meest veelvuldig, maar dat is niet alleen op dit vlak. Echter het tekort aan verplegend personeel heeft niets van doen met de komst van een arts.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >