Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkvlekken


27 maart 2003

Vraag nummer: 2128  (oude nummer: 2531)

Thu, 27 Mar 2003 21:29

waar kan ik iets over lijkvlekken vinden?
mijn vragen zijn als volgt.
wat zijn lijkvlekken en wanneer treden deze op en waar?
Wat is lijkstijfheid en benoem diverse fasen.
Wat betekent in staat van ontbinding en beschrijf de diverse fasen.

Dit is een opdracht voor mijn school, ik hoop dat ik meer uitleg krijg over mijn vragen.
Ik heb het al de hele dag zelf proberen te zoeken en heb niks gevonden.

Alvast bedankt voor u medewerking.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Op deze site is geen informatie over lijkvlekken te vinden. Deze site gaat over begraven en cremeren, opbaring, de uitvaart en wettelijke procedures. Het onderwerp ‘lijkvlekken’ komt hier alleen aan de orde als probleem voor de uitvaartondernemer om ze ‘weg te werken’. Hoe ze ontstaan, en de andere vragen die u hebt, zijn primair medische vragen. U moet het een arts vragen en geen uitvaartverzorger, simpel gezegd. Ofwel op een medische site zoeken en niet op de uitvaart-site.

Ik kan er niettemin wel iets over vertellen, alhoewel ik niet voor de juistheid en volledigheid kan instaan.
Als iemand overlijdt, stagneert de bloedsomloop. Het bloed hoopt zich op in de laagst gelegen delen van het lichaam. De donkere vlekken die dan op het lichaam zichtbaar zijn, zijn de zogenaamde lijkvlekken. Ze zijn vaak het eerst zichtbaar op de benen. Ze zijn gewoonlijk na een paar uur al waarneembaar en paarsblauw van kleur. Ze kunnen ook andere kleuren hebben, wat zou duiden op een niet-natuurlijke dood, zoals door koolmonoxide of cyanidevergiftiging, bevriezing of nitraat- en chloraatvergiftiging, zo las ik op de site
http://home.hetnet.nl/~htaus/medtips.html#lijk.
Op deze site staat o.a. nog de volgende informatie:
-LIJKSTIJFHEID treedt op 1-2 uur na het overlijden. Volledig na 8 uur, maar trekt weer weg na 72 uur.
-AFKOELING van het lichaam begint meestal 1-2 uur na het overlijden met een daling van 0,5 tot 1 graden C per uur.
-ONTBINDING/ROTTING: binnen 48-72 uur treedt door diffusie van gas, gevormd in de darmen, een groenblauwe verkleuring op van de buikwand.
Op de genoemde site staat ook kort veel informatie over lijkschouwing en de niet-natuurlijke dood (waarvan de oorzaak soms kan worden afgeleid van bepaalde lijkvlekken).
De ontbinding later in een graf, wordt van binnen het lichaam uit voortgezet. De weke delen zoals ogen en ingewanden vergaan het eerst. Doordat in een graf weinig zuurstof voorhanden is, wordt het ontbindingsproces vertraagd. Het duurt dan een aantal jaren voordat er alleen nog botten over zijn. Afhankelijk van de diepte van begraving en daardoor de aanwezigheid van zuurstof, de grondsoort, de temperatuur van de grond, de vochtigheid van de grond en de persoon van de overledene (een grote zware man is iets anders aan een klein kind) duurt het meestal 4 tot 7 jaar voordat alleen een skelet over is, zo heb ik me laten vertellen. En bij ongunstige omstandigheden zoals een slechte grondsoort kan het soms wel langer dan 10 jaar duren.

Als u meer over lijkvlekken wilt weten, zou u het ook gewoon een arts kunnen vragen, zoals uw eigen huisarts. Of de GGD kunnen bellen. Een andere mogelijkheid is contact op te nemen met 'Vesalius', de Nederlandse Vereniging van Obductieassistenten en Mortuariumfunctionarissen, de heer J. Schurink, voorzitter, privé 075-6352619, e-mail j.schurink@wanadoo.nl. En voorts op medische sites op internet kijken, eventueel met behulp van zoekmachines zoals Google of Ilse.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE