Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten lijkschouwing onterecht 7

19 mei 2003

Vraag nummer: 2259 (oude nummer: 2683)

Vandaag, 22-05-2003, uit het nieuws geplukt:

Familie betaalt kosten in beslagname overledene

De Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (De NUVU) zet zich af tegen het standpunt van demissionair minister van Justitie Donner inzake niet-klinisch overledenen. Donner stelt dat in geval van een niet-klinisch overledene kosten - zoals gebruik mortuarium, koeling en assistentie SCHOUWARTS (!) - op nabestaanden moeten worden verhaald. Niet-klinisch betekent dat het stoffelijk overschot door de politie in beslag is genomen, zoals bij verkeersongelukken, verdrinkingen en misdrijven. Alleen de kosten van vervoer naar het forensisch centrum in Rijswijk komen nog voor rekening van Justitie.

NUVU-voorzitter Fok de Wit: ‘Afgelopen jaar heeft een commissie van het Platform Uitvaartwezen aangevuld met deskundigen van VNG, GGD en politie de minister unaniem advies uitgebracht over de financiële problematiek bij niet-klinisch overledenen. De kosten tot moment van vrijgave van de overledene zouden door Justitie voor haar rekening moeten worden genomen. In praktijk blijkt namelijk dat in politieregio’s verschillend wordt gehandeld. In de ene regio betaalt Justitie (deels) de kosten, in de andere moeten nabestaanden de rekening betalen. Het getuigt niet van enig inlevingsvermogen dat aan een advies - dat door de gehele uitvaartbranche wordt gedragen - voorbij wordt gegaan.’

Antwoord:

Blijkbaar is de minister van Jusititie onbekend - of het zelfs oneens - met het eerder in diens brief van 17 maart 2003 verwoordde standpunt van de minister van Binnenlandse Zaken. Zie vraag 2440 'Kosten lijkschouwing onterecht, deel 6'.

Ik constateer dat blijkbaar ook binnen de Rijksoverheid verschil van mening mogelijk is, of de kosten van lijkschouwing wel of niet ten laste van de nabestaanden kan of moet worden gebracht.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 mei 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder