Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten lijkschouwing buitenland


29 oktober 2010

Vraag nummer: 7727  (oude nummer: 16137)

Als iemand overlijd tijdens zijn vakantie in het buitenland. Vervolgens wordt door het ziekenhuis de kosten van de lijkschouwing doorbelast aan de nabestaanden. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Is er een andere mogelijkheid om deze kosten terug te krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou geen mogelijkheid weten om deze kosten ergens te kunnen declareren. Vroeger waren ze fiscaal aftrekbaar, maar nu niet meer.

Het lijkt me eerlijk gezegd ook logisch dat een ziektekosten- annex zorgverzekeraar de kosten van de lijkschouwing niet vergoedt. De overledene is geen patient (meer) en het zijn geen ziektekosten.

Maar het lijkt me wel een relevante vraag waarom een ziekenhuis een lijkschouwing verricht. En wat die lijkschouwing eigenlijk inhield.
In Nederland moet na het overlijden van iemand een arts een verklaring van overlijden afgeven. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is dat de behandelend arts van het ziekenhuis. Dat is meer een formaliteit, omdat men in het ziekenhuis de situatie van de patient kent en weet waaraan hij is overleden, mag je aannemen. Daar zijn waarschijnlijk geen extra kosten aan verbonden; men hoeft niets te onderzoeken en het invullen van het formulier duurt 1 minuut.

Een lijkschouwing vindt in Nederland alleen plaats als men twijfelt aan een natuurlijke doodsoorzaak en als men wil vaststellen of een niet-natuurlijke dood in het geding is. Ik vermoed dat dat in het buitenland als hoofdregel ook wel zal gelden. Maar er zijn veel buitenlanden met veel eigen regels, dus met zekerheid kan ik dat niet zeggen.

De lijkschouwing geschiedt in Nederland door een onafhankelijke gemeentelijke lijkschouwer. Bij een overlijden in een ziekenhuis zouden dat dus geen kosten van (een arts van) het ziekenhuis zijn, maar van een andere arts, bijvoorbeeld van de GGD.

Is er misschien geen sprake van lijkschouwing, maar van obductie? In Nederland is het zo dat obductie alleen mag plaatsvinden als de patient tevoren toestemming heeft gegeven of als een nabestaande toestemming geeft. Obductie is iets wat gebruikelijk in het ziekenhuis plaats vindt; lijkschouwing niet.
Hoe is dat in 'uw' geval gegaan?
Als er obductie is gepleegd zonder toestemming, is er reden om betaling van de nota te weigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE