Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten lijkschouw


2 februari 2002

Vraag nummer: 721  (oude nummer: 762)

Tue May 28 23:46:00 2002

Geachte heer van der Putten,

Als coordinator van de forensische geneeskunde heb ik de opdracht gekregen om deze taak binnen ons werkgebied kostendekkend uit te laten voeren. Misschien u niet onbekend kennen GGD´en al jaren een tekort op deze post terwijl het een wettelijke taak betreft en er eigenlijk niet aan te ontkomen valt. Nu heb ik ooit uit een van uw boeken vernomen dat het mogelijk is om de kosten van het de lijkschouw te declareren bij de nabestaanden. Zijn hier vaste tarieven voor of zijn de kosten beperkt tot een bepaald bedrag. Zijn er in Nederland voorbeelden dat de kosten van de lijkschouw op nabestaanden worden verhaald?

Met vriendelijke groet
Mw A. Smit

Antwoord:

Geachte mevrouw Smit,
Uw vraag is al meerdere malen in deze rubriek aan de orde geweest. Recent nog vorige maand, op 14 april 2002, onder de kop "Wie gaat dat betalen". U kunt vragen en antwoorden vinden door gebruik te maken van de functie 'Zoeken' op deze site.
Aanvullend op eerdere antwoorden en meer concreet het volgende. De lijkschouw is formeel geen taak van een regionale GGD, maar van gemeenten. GGD's kunnen de kosten declareren bij gemeenten. Gemeenten kunnen de kosten opnemen in een legesverordening en uit dien hoofde aan de nabestaanden/erfgenamen presenteren. Er zijn geen vaste tarieven voor. Ik ken gemeenten die € 20,- en die € 200,- rekenen. Ik denk dat het laatste meer in de richting van de werkelijke kosten komt. Er is geen beperking aan de bedragen. Het kan bij wijze van spreken ook € 2.000,- zijn, maar dan is te verwachten dat er politieke rellen ontstaan.Gemeenten kunnen in hun legesverordening een gemiddeld bedrag opnemen, ook al is de schouw de ene keer een fluitje van een cent en een andere keer een uitgebreid onderzoek. Of GGD's werkelijke kosten declareren of ook een vast bedrag, is hun zaak, in overleg met gemeenten.Zeker zijn er in Nederland voorbeelden dat kosten op de nabestaanden worden verhaald. Maar formeel kan het alleen via de gemeente. En dat is makkelijk, omdat het dan een belasting is, wat de inning vergemakkelijkt. En voor het burger ook het bezwaar maken, voor het geval men het is niet mee eens is. Alle partijen hebben daar dus baat bij.Ik heb alleen de indruk dat men als gemeente vroeger en ook tegenwoordig vaak deze kosten niet inde of int, uit een overdreven gevoel voor piëteit en een zekere gemakszucht, omdat het niet altijd even makkelijk is om nabestaanden te achterhalen. Bij kleine bedragen loont dat inderdaad vaak niet. Maar bij forse bedragen, wat het objectief is en moet zijn, wel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >