Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten lijkschouw en vervoerskosten


22 februari 2018

Vraag nummer: 53951

Bij de afdeling Financiële Administratie hebben ze een 2-tal facturen ontvangen van justitieel mortuarium. Aan cluster WLB werd gevraagd naar de facturen te kijken.
Vooropgesteld: Het betreffen geen kosten m.b.t. WLB meldingen / gemeentelijke uitvaarten.

Hebben gebeld met justieel mortuarium en die vertelde dat het kosten zijn voor schouwingen die niet op locatie van overlijden konden worden uitgevoerd, in opdracht van de GGD-arts. Denk bijv. aan overlijden in winkelcentrum. Dan beslist de GGD-arts dat de schouwing in het just.mortuarium moet plaats vinden en wordt uitvaartorganisatie gebeld. Als dan uit de schouwing blijkt dat het een natuurlijke dood betreft zijn de gemaakte kosten niet voor de politie.
Navraag bij mortuarium wijst tevens uit dat zij voorheen deze kosten altijd verhaalden bij de politie, echter blijken die (volgens morterarium) niet verantwoordelijk voor die kosten te zijn.
Morterarium zegt dat zij ergens die kosten moeten verhalen en stelt nu dus dat de Gemeente hiervoor verantwoordelijk is.

Voor de duidelijkheid: wij hebben hiervan geen enkele melding vanuit wie dan ook ontvangen en zijn ook nergens opdrachtgever voor geweest in deze zaken.
Mijns inziens zijn wij niet verantwoordelijk voor deze kosten, maar de opdrachtgever van de uitvaart ( kostenverdelingsschema VNG)

Kan het morterarium de kosten van de lijkschouwing en de vervoerskosten bij ons wegleggen?
Zo ja op basis waarvan?
En kunnen we deze dan alsnog verhalen op de opdrachtgever van de uitvaart of op de nabestaanden en op grond juridisch waarvan kunnen we dat doen?

Als niet kunnen verhalen op basis van welke juridische grondslagen dan niet?

Zo niet, klopt het dan dat ze gewoon bij de opdrachtgever van de uitvaart de rekening kunnen wegleggen?

Wellicht uitspraken bij u hierover bekend.

Zag alleen zaken van 2012 en ouder over dit onderwerp zo snel, gezien wellicht wijzigingen dus de vraag.

Hopelijk horen wij snel van u.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U moet aan het mortuarium vragen op welke grond men die factuur bij u denkt neer te kunnen leggen. En niet aan mij waarom het niet zo is.

De argumentatie van het mortuarium dat zij de kosten 'ergens' moet verhalen en dan maar de rekening naar de gemeente stuurt, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik kan geen reden bedenken waarom het mortuarium zulke kosten op een gemeente mag verhalen. Ik zou weigeren de rekening te betalen, als ik u was.

Aan wie het mortuarium de rekening dan wel kan sturen, is niet uw probleem.

Er is in het recht een hele simpele regel: degene die opdracht geeft voor iets, is verantwoordelijk voor de kosten daarvan.

Tot 2012 waren de kosten van de lijkschouw en van vervoer regelmatig onderwerp van vragen, omdat er destijds circulaires van de minister van Justitie waren over de afbakening tussen politie- en Justitiekosten. De laatste circulaire over dit onderwerp is op 1 januari 2012 ingetrokken (stcrt-2011-22880).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE