Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Arts weigert schouw

29 november 2002

Vraag nummer: 1721 (oude nummer: 2088)

Fri Jun 21 02:39:04 2002 Het begint weer vakantietijd te worden en dat is voor sommige huisartsen het excuus om zich van de schouwing na overlijden te onttrekken. Misschien is de vraag al eens eerder gesteld, maar ik kon hem niet zo gauw vinden. Het probleem was het volgende: Een oude dame overlijdt in een verzorgingstehuis. De verpleging belt een nachtdokter. Deze constateert overlijden en laat een receptbriefje achter waarop hij verklaart dat de dame aan een natuurlijke dood was overleden. Wij brengen de overlijdenspapieren naar eigen huisarts, maar deze belt ons met de mededeling dat hij niet kan tekenen omdat hij drie weken op vakantie was geweest. Hij heeft zelf de gemeentelijke lijkschouwer gebeld. Deze heeft de schouw overgenomen, omdat naar zijn zeggen er toch niet met deze arts valt te praten. Hij staat in de top-10 van artsen, die regelmatig een excuus hebben om onder de schouw uit te komen. Nog steeds volgens de lijkschouwer G.G. & G.D. Wij hebben op advies van hem de rekening van de lijkschouw doorgezonden naar de huisarts. Hij was de feitelijke opdrachtgever van de lijkschouwing, maar hij weigerde te betalen. Hadden we ook niet anders verwacht. Mijn vraag is handelt deze arts juist en is er iets tegen te doen.

Antwoord:

Fri Jun 21 23:43:28 2002

Geachte heer,

Ik meen dat in het door u beschreven geval de nachtdokter de overlijdenspapieren had moeten tekenen, niet de huisarts.

Een andere zaak is dat als de huisarts wordt benaderd, hij alsnog moet schouwen (zonder schouw kan/mag hij geen papieren tekenen). Als hij zelf niet wil schouwen, is het niet aan hem om een lijkschouwer van de GGD of GG&GD in te schakelen. Dan moet hij de opdracht aan u of de familie terug geven, dan kunt u zelf kiezen wat voor arts vervolgens benaderd wordt.
Het lijkt mij correct dat de rekening van de GG&GD in een geval als dit naar de huisarts gaat. Als de laatste weigert te betalen, is dat een zaak tussen hem en de GG&GD. Niet van of met de familie.

De zaak is op zich te klein om er echt ergens over te klagen. Maar bij een stelselmatig niet uitvoeren van de schouw zou een klacht bij de Geneeskundige Inspectie van het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid ingediend kunnen worden. Niet dat daar echt iets vreselijks uit voort komt, maar een huisarts vindt zo'n klacht normaal niet echt leuk. U zijn opstelling ook niet. En dat bent u weer quitte.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 juni 2002

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder