Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Argumentatie kosten lijkschouw voor rekening nabestaanden

18 november 2003

Vraag nummer: 2659 (oude nummer: 3415)

Geachte heer Van der Putten.

De discussie over de kosten van lijkschouwing in uw rubriek vind ik heel interessant. Ik miste echter nog een argument, dat m.i. in uw betoog past. En wel de Wet op de lijkbezorging zelf en de uitleg die volgens de MvT (?) daaraan moet worden gegeven.

Artikel 21
1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. (Rest tekst van dit artikel niet relevant)

Artikel 22
De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt (...) komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden (....)goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en (....) op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, (dan wel etc.; rest tekst ook niet relevant).

In artikel 21 wordt de lijkschouwing genoemd, maar in artikel 22 niet expliciet. Maar de beschijving "de kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt" is zo al-omvattend dat daar ook de kosten van de lijkschouwing onder vallen, dunkt mij. Anders zou er wel staan "de kosten van de lijkbezorging", wat een engere interpretatie van de op nabestaanden verhaalbare kosten voor begraven/cremeren is.
Volgens de beknopte toelichting in uw Vermande-bundel Wet op de lijkbezorging (ik heb alleen een oude versie, in die 2 kleine blauwe delen; maar op dit artikel zijn er geen wijzigingen) gaat het om zowel de kosten van lijkschouwing als van lijkbezorging. In uw Schuurman&Jordens staat geen inhoudelijke toelichting.
Mijn conclusie is dat de strekking van artikel 22 is dat de gemeente ook de kosten van lijkenschouw op nabestaanden kan verhalen. Ik miste artikel 22 als argument in de andere beschouwingen.

Groetend,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb het wel over de artikelen 21 en 22 Wlb gehad (zie vraag 2413 Kosten lijkschouwing onterecht 2).
Maar ik ben het helemaal met u eens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder