Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Argumentatie kosten lijkschouw voor rekening nabestaanden


18 november 2003

Vraag nummer: 2659  (oude nummer: 3415)

Geachte heer Van der Putten.

De discussie over de kosten van lijkschouwing in uw rubriek vind ik heel interessant. Ik miste echter nog een argument, dat m.i. in uw betoog past. En wel de Wet op de lijkbezorging zelf en de uitleg die volgens de MvT (?) daaraan moet worden gegeven.

Artikel 21
1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. (Rest tekst van dit artikel niet relevant)

Artikel 22
De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt (...) komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden (....)goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en (....) op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, (dan wel etc.; rest tekst ook niet relevant).

In artikel 21 wordt de lijkschouwing genoemd, maar in artikel 22 niet expliciet. Maar de beschijving "de kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt" is zo al-omvattend dat daar ook de kosten van de lijkschouwing onder vallen, dunkt mij. Anders zou er wel staan "de kosten van de lijkbezorging", wat een engere interpretatie van de op nabestaanden verhaalbare kosten voor begraven/cremeren is.
Volgens de beknopte toelichting in uw Vermande-bundel Wet op de lijkbezorging (ik heb alleen een oude versie, in die 2 kleine blauwe delen; maar op dit artikel zijn er geen wijzigingen) gaat het om zowel de kosten van lijkschouwing als van lijkbezorging. In uw Schuurman&Jordens staat geen inhoudelijke toelichting.
Mijn conclusie is dat de strekking van artikel 22 is dat de gemeente ook de kosten van lijkenschouw op nabestaanden kan verhalen. Ik miste artikel 22 als argument in de andere beschouwingen.

Groetend,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb het wel over de artikelen 21 en 22 Wlb gehad (zie vraag 2413 Kosten lijkschouwing onterecht 2).
Maar ik ben het helemaal met u eens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >