Zeer hoge kosten begrafenis voor rekening van alle erfgenamen?


3 oktober 2011

Vraag nummer: 26248

Mijn vader is eind 2009 overleden. Zijn laatste echtgenote, waarmee hij getrouwd was in gemeenschap van goederen, heeft de begrafenis op eigen houtje geregeld zonder overleg van de familie. Ook nooit zijn wij op de hoogte gesteld van de hoogte van de begrafeniskosten, tot voor kort.
Erfgenamen zijn verplicht de begrafeniskosten te betalen volgens de wet, maar naar mijn mening in alle redelijkheid. Tenzij - mijns inziens - de kosten onredelijk hoog zijn, namelijk in dit geval €18.340,00. Dit is twee tot drie keer hoger dan het gemiddelde. Het is niet dat ik weiger te betalen maar de keuze om extra kosten te maken is aan de echtgenote geweest en is zonder onze kennis geregeld.
Welke mogelijkheid is er om als erfgenaam niet voor de extra kosten op te hoeven draaien?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

De (andere) erfgenamen (dan de opdrachtgever) hoeven natuurlijk niet zonder meer voor de kosten van deze uitvaart op te draaien. Kosten van EUR 18.340,- zijn bijzonder hoog.

Een uitvaart kost gemiddeld EUR 6.500,-. Als iemand - bewust zonder overleg met andere nabestaanden - een uitvaart regelt, is het logisch en redelijk dat wanneer er afwijkingen zijn van het gemiddelde, de meerkosten voor eigen rekening en risico van de opdrachtgeefster komen.

De kosten kunnen wat hoger uitvallen dan het gemiddelde, als het gaat om een begraving in een eigen graf, met een grafmonument. De kosten van de huur van dat graf voor 20 jaar en van het grafmonument, komen dan boven dat bedrag van EUR 6.500,-.
Maar als het een 2-persoons graf is waar de opdrachtgeefster later zelf ook begraven zal worden, en waar zij ook van het monument 'geniet', is het ook weer redelijk dat zij 'haar eigen helft' zelf betaalt.
Stel dat de grafkosten EUR 3.000,- zijn en dat het monument EUR 2.000,- kost, dan zou 2.500,- ten laste van de nalatenschap en 2.500,- ten laste van de opdrachtgeefster kunnen komen.
Als erfgenaam behoort in dit geval de opdrachtgeefster natuurlijk ook haar eigen deel te betalen.

De uitvaartondernemer en andere leveranciers zijn naar ik aanneem inmiddels door de opdrachtgeefster betaald. Ik weet niet met hoeveel kinderen/erfgenamen u bent, maar ik zou de gemiddelde kosten als uitgangspunt nemen om in de kosten van de uitvaart bij te dragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook:
Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?