Wie betaalt kosten uitvaart? (vrouw gehuwd op huwelijksvoorwaarden; kosten grafrechten en grafsteen)


20 februari 2005

Vraag nummer: 3706  (oude nummer: 5653)

Wie betaalt kosten uitvaart bij overlijden van de vrouw bij een huwelijk op huwelijksvoorwaarden (dus bij getrouwd op eigen goed). Hierbij denk ik ook aan grafsteen en kosten voor grafrechten

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van iemands overlijden en uitvaart komen in principe ten laste van zijn of haar nalatenschap. Dus als een vrouw (of man) op huwelijkse voorwaarden is getrouwd, moeten die kosten uit haar (of zijn) erfenis worden betaald, alvorens het resterende vermogen tussen echtgenoot en eventuele kinderen worden verdeeld.

Stel de echtgenoot regelt de uitvaart. Hij mag dan de kosten betalen van de bankrekening van de vrouw, als hij daar over beschikt. Of als de vrouw een aparte executeur heeft, kan hij bij die executeur de nota's indienen.
Hetzelfde speelt als bijvoorbeeld een kind of een buurman of wie dan ook de uitvaart regelt: de rekeningen dienen te worden voldaan door de executeur of andere persoon of personen die de erfenis afwikkelen.
Als de echtgenoot of het kind of andere persoon de kosten uit eigen zak betaalt (omdat er (nog) geen executeur is of men nog niet bij de rekening van de vrouw kan of omdat de vrouw te weinig liquide middelen heeft maar wel een eigen huis, of om welke reden ook), dan heeft hij een vordering op de nalatenschap.

De kosten van grafrechten en een grafmonument behoren tot de normale kosten van een begrafenis en zijn in hun geheel uit de nalatenschap te voldoen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >