Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt kosten politie


6 augustus 2003

Vraag nummer: 2382  (oude nummer: 2889)

Mijn tante is in mei overleden in een verpleeghuis. Ze werd dood gevonden op bed met haar gezicht in het kussen (het bed was scheefgezakt). De verpleging heeft mij toen gebeld en gezegd dat ik niet hoefde komen te kijken omdat de politie gewaarschuwd was en ik toch niet bij haar mocht. Ik heb jarenlang voor mijn tante gezorgd. Diezelfde middag kon ik naar het verpleeghuis komen en werd mij verteld dat mijn tante naar Rijswijk vervoerd was voor nader onderzoek.
De volgende dag heeft de plaatselijke begrafenisondernemer mijn tante opgehaald in het dorp van het verpleeghuis.
Ik ben rechthebbende en belast met de afwikkeling van de crematie. Inmiddels is mijn tante gecremeerd en haar urn bijgezet in het columbarium van de begraafplaats. Ik ontving vorige week de rekening. Tot mijn verbazing staat daarop een post van 465 euro voor gemaakte kosten van vervoer en verzorging door de uitvaartonderneming in de plaats van het verpleeghuis. Ik heb toch geen opdracht gegeven voor al die toestanden met de politie. Ben ik wettelijk verplicht deze 465 euro te betalen.
Ik snap er niets meer van. Uit het onderzoek is overigens gebleken dat mijn tante gewoon aan een hartaanval is overleden (???).
Ik wacht met spanning op uw antwoord.
Bij voorbaat hartelijke dank
met vriendelijke groetjes,
Cor Klerkx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt geen opdracht gegeven voor 'die toestanden met de politie', dat klopt, maar de erfgenamen zijn wel aanspreekbaar voor de noodzakelijke kosten in verband met de lijkbezorging. En sommige elementen t.b.v. nader onderzoek bij twijfel aan een natuurlijke dood behoren helaas tot de noodzakelijke kosten.
U betaalt ook niet de kosten van de politie zelf, ook niet de kosten van het onderzoek of de politiearts, maar de kosten die zijn ontstaan doordat de politie als uw zaakwaarnemer moest optreden. Als er geen vervoer en nader onderzoek zou plaatsvinden, zou ook de crematie niet mogelijk zijn geweest.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE