Wie betaalt kosten huur graf voor bijv. 10 jaar


19 maart 2009

Vraag nummer: 6312  (oude nummer: 12561)

Mijn halfzuster is overleden. Aangetrouwde familie heeft besloten tot begraven in plaats van cremeren - op godsdienstige gronden.
Kan ik als enige ergename aansprakelijk worden gesteld voor de huur en het onderhoud van het graf. Heb hele begrafenis uiteraard betaald.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u de enige erfgename bent, kunt u inderdaad aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het graf. De kosten bestaan gewoonlijk uit grafrechten (huur) en een onderhoudsbijdrage voor de begraafplaats (dat is niet hetzelfde als onderhoud van het graf).
Als u dat niet wilt, kunt u afstand doen van de erfenis. Dan kan niemand u verplichten om iets te betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE