Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt de kosten (uit huis wonend kind aanspreekbaar?)


12 februari 2005

Vraag nummer: 3680  (oude nummer: 5597)

voorbeeld: een gezin bestaande uit vader ,moeder en drie meerderjarige thuis wonede kinderen .dit gezin hangt van schulden aan elkaar. Nu is er een getrouwde zoon die samen met zijn vrouw en zoon een eigen huis bezit.Moeder komt te overlijden, Nu dekt de verzekering niet alle kosten van de begrafenis.Er blijft een flink bedrag over die niet betaald kan worden.Kan nu het uit huis wonende zoon, met een eigen woning, nog voor de kosten worden aangesproken? graag hier uw antwoord op

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In theorie kan het uit huis wonende kind aangesproken worden op de kosten van de begrafenis, maar ik denk niet dat het gebeurt. Wanneer er een echtgenoot of echtgenote is, is dat de eerste persoon die het moet regelen en betalen. En als die het niet kan betalen, ligt een lening of bijzondere bijstand of zoiets in de rede. Maar niet dat een uit huis wonend kind dan ook nog wordt aangesproken. Die kans is heel erg klein, als dat kind tenminste geen opdracht voor de begrafenis geeft.

Overigens, als er weinig of geen geld is, is het natuurlijk verstandig als alles heel eenvoudig en sober gebeurt. Dat kan, in goed overleg, bij elke uitvaartonderneming. Er zijn zelfs bedrijven die daar hun specialisme van maken. Zie bijvoorbeeld www.basiquitvaarten.nl

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE