Wie betaalt begrafenis neef


12 mei 2008

Vraag nummer: 5401  (oude nummer: 10688)

een neef is overleden, zijn levenspartner niet geregistreerd heeft hem begraven, in leven zijn nog twee neven , 1 tante en een nicht, geen van allen hadden contact met de neef voor meer dan 20 jaar wie moet er betalen, of kan aansprakelijk worden geacht, is dat de tante (die hem tot zijn 18e heeft opgevoed) of alle neven en de nicht.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De levenspartner die de begrafenis geregeld heeft is aansprakelijk voor de kosten, dat wil zeggen dat de uitvaartondernemer van hem/haar mag eisen dat deze de rekening betaalt.

De levenspartner mag de kosten geheel verhalen op de erfgenamen van de neef. De levenspartner is alleen erfgenaam als deze bij testament als zodanig is benoemd; dat is hier waarschijnlijk niet het geval. Welke andere personen de erfgenamen (kunnen) zijn weet ik niet. Dat zijn waarschijnlijk de broers/zussen van de overledene en als die niet (meer) leven diens kinderen. En als er geen broers of zussen waren, dan verdere familieleden zoals ooms/tantes en neven en nichten. Maar al deze familieleden kunnen afstand doen van de erfenis en zijn dan niet aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart.

Het 'risico' van het niet kunnen verhalen van de kosten van de begrafenis ligt bij de opdrachtgever, in dit geval de levenspartner.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Overige onderwerpen' > 'Kosten uitvaart'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE