Wet op de lijkbezorging, weigeren nalatenschap


21 april 2006

Vraag nummer: 4394  (oude nummer: 7909)

geachtee mijnheer

BIj deze wil ik u een dringende vraag stellen??
kun je door de sociale dienst aansprakelijk gesteld worden ,voor de kosten van de begrafenis van een ouder als je de erfenis verworpen hebt en dus wettelijk geen erfegenaam bent . Doordat er veel schulden waren en bleek dat zij minimaal verzekerd was hebben wij afstand gedaan van de nalatenschap ,de sociale dienst heeft mij benaderd en gedreigd dat bij uitstel van betaling zij gerechtelijke stappen zullen ondernemen ,u begrijpt dat het mij enigzins in verwarring heeft gebracht .
In afwachting van uw antwoordt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Jazeker kan iemand door de sociale dienst aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de begrafenis van een ouder. Ook wanneer de erfenis verworpen is. Als gerechtelijke stappen worden gezet, zal de rechter de vordering zeker toewijzen.

Het verantwoordelijk zijn voor de kosten van de uitvaart van ouders heeft helemaal niets te maken met het wel of niet zijn van erfgenaam. Maar geldt in de verhouding kind-ouder. Net zo goed als in de verhouding ouder-kind en echtgenoot- echtgenoot. Het is een eigen wettelijke regeling in de Wet op de lijkbezorging (artikel 22, in combinatie met de bepalingen van de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek). De wetgever vond uitdrukkelijk dat niet de belastingbetaler maar diens naaste familie de kosten van iemands uitvaart moet dragen.

Dat kunt u ook lezen in de vele tientallen eerdere vragen in de sub-rubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' in de categorie Overige onderwerpen, op deze site.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >