Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering van uitvaartdienst bij zelfdoding


26 december 2016

Vraag nummer: 48749

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb drie vragen m.b.t. een uitvaartverzekering ''natura'' (de verzekeraar verzorgt technisch de uitvaart).

Indien er sprake is van een vrijwillig levensbeƩindiging, gebeurt het soms, naar ik hoor, dat later, ten gevolge van dien, de verzekeraar moeilijk doet bij het uitkeren van het verzekerde bedrag.
Kan zo'n probleem ook voorkomen bij natura-verzekeringen, dat is:

1. Is het, wettelijk gezien, te denken dat in zulke omstandigheden de verzekaraar
de crematie-dienst toch weigert te dekken vanuit de bestaande verzekering?

2. Is het, wettelijk gezien, te denken dat het crematorium weigert de as af te geven aan de in een testament/codicil aangewezen persoon indien -of zolang als- deze de uitvaart niet kan of niet wil betalen?

3. Is de in een testament benoemde, maar geen familielid of nabestaande zijnde,
executeur verplicht de kosten van de uitvaart te voldoen, indien er geen wettelijke nabestaanden zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Iedere verzekering heeft zijn eigen specifieke en algemene voorwaarden. Je kunt dus nooit zeggen dat een natura-verzekering of een sommen- of kapitaalverzekering altijd recht geeft op dit of dat. Je moet altijd de voorwaarden van de betreffende verzekering erbij pakken en doorlezen. Bij verzekering A kan het anders zijn dan bij verzekering B, ook bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Mijn antwoorden op uw vragen:

1. Ja, zeker kan het voorkomen dat een natura-verzekering niets regelt en niet uitkeert bij een vrijwillige beƫindiging van het leven. Maar dat moet dan ook duidelijk in de voorwaarden zijn aangegeven. Er zijn bijvoorbeeld ook verzekeringen die een bepaalde 'wachttijd' in acht nemen, ofwel pas uitkeren na een overlijden na een bepaalde periode om te voorkomen dat mensen die al ziek zijn of die al het voornemen hebben zich van het leven te beroven, meteen van de kosten van de uitvaart verzekerd zijn.

2. Ja, zeker kan een crematorium weigeren om de as af te geven (aan wie dan ook) zolang de rekening niet is betaald (door wie dan ook).

3. Tot de betaling van de rekening van de uitvaartondernemer en het crematorium is verplicht de persoon die opdracht gaf voor de uitvaart. Ook een natura-verzekeraar begint niet uit zichzelf de uitvaart te regelen; iemand moet opdracht geven. De opdrachtgever heeft er recht op om de kosten voor zover de verzekering die niet dekt, vergoed te krijgen uit de nalatenschap. Als een verzekering niets dekt, heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de gehele kosten. De executeur die de afwikkeling van de nalatenschap regelt heeft de plicht deze kosten te vergoeden. Gebeurt dat niet dan kan de opdrachtgever zich tot de rechter wenden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE