Wat te doen als wij het niet eens zijn met de rekening van de uitvaart.


26 augustus 2011

Vraag nummer: 25777

Mijn schoonvader is afgelopen juli overleden. Via zijn verzekeringspapieren zijn wij terecht gekomen bij een uitvaartverzorger buiten de regio waar wij wonen. De uitvaartleider die bij ons op bezoek was heeft hier niets over gezegd dat dit eventuele nadelige gevolgen zou hebben voor wat betreft de berekening. Wij hebben met hem de wensen voor de uitvaart door genomen. En kwamen op een begroting voor de uitvaart uit op ruim 5000 euro. Mijn schoonvader was niet voldoende verzekerd, hier lagen medische redenen welke een verhoging van het verzekerd bedrag in de weg aan ten grondslag.
Volgens de begroting zouden wij een bedrag van ruim 1600 euro moeten bij betalen. Hier zijn wij niet blj mee, maar wij willen onze schoonvader een goede uitvaart geven en waren ons hier dus van bewust.
De uitvaart verzorger heeft ook tijdens het gesprek een aantal malen aan gegeven dat wij eventuele wijzigingen later nog door konden geven. Als dit gezien de tijd nog mogelijk was zou hij dat gaan verzorgen.
NA afloop van het gesprek hadden mijn vrouw en haar broer (de enige nabestanden) toch nog enkele wijzigings wensen. Mede omdat mijn schoonvader bij leven al meerdere malen te kennen gegeven condoleances en dergelijke onzin te vinden heb ik de dag na het bezoek van de uitvaart verzorger contact opgenomen met hetuitvaart centrum of dat de condoleance en het familie bezoek uit de begroting verwijderd konden worden. Ik heb op dat moment niet met de uitvaartverzorger die bij ons op bezoek is geweest gesproken, maar met een andere medewerker van de uitvaartverzorger. Zij meldde mij dat als wij geen gebruik zouden maken van de condoleance en het familiebezoek deze ook niet zouden worden gefactureerd.
Deze toezegging gaf ons de ruimte om de extra wensen van de nabestaande uit te laten voeren. Hetgeen ook keurig netjes gedaan is.
Nu krijgen wij de factuur en deze blijkt niet ruim 5000, maar ruim 5600 euro te bedragen. De extra wensen van de nabestaande staan op de rekening voor een extra bedrag van ±250 euro en hier is op zich niets mis mee.
De punten waar het wel mis mee gaat zijn de kosten voor het gebruik van het uitvaartcentrum het begrote bedrag voor het gebruik uitvaartcentrum, condoleance en familiebezoek á 558 euro staat volledig op de factuur met als beschrijving gebruik rouwcentrum. Deze rekeningpost wordt ook begeleidt door een factuur van het uitvaartcentrum waar mijn schoonvader naar toe is gegaan voor hetzelfde bedrag. Met als beschrijving gebruik en opbaring in rouwcentrum. De uitvaartverzorger geeft als eerste reactie: "Het uitvaartcentrum hanteerd een ander tarief voor het gebruik van het uitvaartcentrum door derden (onze uitvaartverzorger) dan voor eigen uitvaarten" en "Deze kosten krijgen wij gefactureerd en belasten wij dus door". In een latere reactie geven ze aan dat zij niet op de hoogte kunnen zijn van alle tarieven van de verschillende uitvaartcentra.
Het feit dat een medewerker van de uitvaartverzorger een toezegging gedaan heeft over lagere kosten omdat een deel van de besproken diensten in de begroting niet ten uitvoer zijn gebracht wordt niet ontkend, maar hier wordt ook geen verantwoordelijkheid voor genomen.
Een ander deel wat de factuur tot meer dan 10 % verhoogd is het feit dat de grafrechten zoals deze op de rekeing staan ruim 33% hoger zijn dan dat zij in de begroting zijn opgenomen. De uitvaartuitvoerder beroept zich op het feit dat de genoemde kosten in de begroting aan gegeven zijn geschat en ook weer op het feit dat zij niet alle grafrechten van nederland uit hun hoofd kennen.
Mijn vraag is in hoevere zijn de nabestaande in nederland beschermd in dergelijke gevallen. De uitvaartverzorger doet een uitspraken tegen nabestaande, die toch al emotioneel zwakker zijn als gevolg van het verlies, die zij later niet waar maken. En aan de geschatte bedragen in een begroting zou toch ook een plafond, qua afwijking moeten zitten. Anders is het maken van een begroting totaal overbodig. Door deze twee fouten is de factuur voor de uitvaart ruim ± 10% hoger (na verrekening van de extra wensen) dan begroot. Mede door de toezegging van de uitvaartverzorger aangaande de kosten van het uitvaartcentrum hadden wij verwacht dat wij minder dan 1600 euro bij zouden moeten betalen, maar met deze factuur is dit 2100 euro (+31%).
Dit zijn afwijkingen waar ik niet echt vrolijk van wordt.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou er ook niet vrolijk van worden.

Als deze uitvaartonderneming is aangesloten bij een brancheorganisatie, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl voor de voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn