Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is van de belasting aftrekbaar?


16 november 2002

Vraag nummer: 1555  (oude nummer: 1919)

Sat Dec 9 23:12:17 2000

Welke kosten zijn nu precies aftrekbaar van de belasting en moet je alle rekeningen gedateerd hebben in 2000 als je ze in dit jaar 2000 wilt aftrekken?
En onder welke kosten zijn ze aftrekbaar en is hier een drempelbedrag (hoe hoog)?

Antwoord:

Sun Dec 10 00:11:36 2000

Geachte heer of mevrouw,

Welke uitvaartkosten nu precies aftrekbaar zijn voor de belasting kan ik niet zeggen, omdat de lijst veel te lang is. Het komt neer op alle kosten die in verband met het overlijden (arts, lijkschouw), de uitvaart zelf (de uitvaartondernemer natuurlijk, maar ook telefoonkosten, de reiskosten, verblijfkosten, bloemen, een koffietafel of eenvoudig diner, huur gelegenheidskleding, soms huur partytent bij grote gezelschappen) en de nagedachtenis van de overledene (grafmonument, na crematie de kosten van bijzetting van de asbus of verstrooiing van de as) gemaakt worden.

Er staat een en ander op de site van de Belastingdienst, waar een folder over sterven en erven is gepubliceerd. Maar de in die folder opgenomen lijst is niet volledig. Dat komt met name omdat de Belastingdienst nog niet in de gaten heeft dat na 1998 met name de mogelijkheden van asbestemming sterk zijn verruimd. Die kosten staan nergens genoemd, maar zijn in mijn ogen zeker aftrekbaar, gelet op de gelijkwaardigheid van begraven en cremeren. Zoals het door een gespecialiseerd bedrijf laten verstrooien van as op zee of op een dierbaar plekje in het land. Of het zelf in de tuin oprichten van een herdenkingsmonument of andere plek waar men de asbus bewaart. Als het maar direct te herleiden is tot het overlijden.

Ik adviseer u om o.a. de Elsevier Belasting Almanak te raadplegen. Die is het meest uitgebreid. Een wat oudere druk van 2 of 3 jaar geleden is ook voldoende, want op dit punt is er de laatste jaren weinig nieuws gepubliceerd. Ook de belastingalmanakken denken nog niet aan alle varianten van asbestemming.

Hier komt over enige tijd verandering in. Een aantal partijen zoals verzekeraars AVVL en NUVA, de grootste crematorium-eigenaar CVN en de Stichting Grafzorg Nederland hebben opdracht gegeven om een boekje te laten vervaardigen die de kosten van een uitvaart in beeld brengen, alsmede een uitgebreid overzicht van alle fiscale implicaties en aftrekposten. Want zo'n uitgebreider overzicht bestaat nog niet in Nederland. Ook op de site www.uitvaart.nl zal meer specifieke informatie komen. Dat boekje zal echter pas volgend jaar verschijnen, omdat het met het nieuwe belastingstelsel rekening houdt.
Aan het principe van de aftrek verandert niets, maar wel aan de drempels en mate van aftrek omdat de tarieven inkomstenbelasting veranderen. Ook enkele termen veranderen een beetje. Maar daar hebt u nu niets aan.

Het interessantste zijn natuurlijk de tips om belasting te besparen. Hier zijn er een paar.

Een heel eenvoudige, maar die veel mensen toch niet toepassen, is de volgende. Het is verstandig om alle kosten rond het overlijden in 1 jaar te concentreren. Als iemand recent overleden is, moet u een keuze maken: of alles in dit jaar betalen, of alle betalingen uitstellen tot volgend jaar (desnoods spreek u met een uitvaartondernemer af hem voor 1 of 2 maanden (desnoods veel) rente te betalen, dan bent u per saldo toch nog veel goedkoper uit). Want dan hebt u maar 1 keer te maken met een drempel voor aftrek.
Anders twee keer, dit jaar en volgend jaar. Dat scheelt de gemiddelde Nederlander netto wel zo'n 2.000 gulden.

Het is zonder meer het gunstigste om alle kosten dit jaar te voldoen. Waarom? Omdat volgend jaar de tarieven voor de inkomstenbelasting dalen, wat minder teruggave betekent. Als u nu fl. 10.000,- kosten (boven de drempel) hebt en u zit in het 50%-tarief inkomstenbelasting (IB), krijgt u fl. 5.000,- terug.
Betaalt u volgend jaar, dan krijgt u (in 2002) fl. 4.200,- terug. In het eerste geval zijn de netto kosten fl. 5.000,-, in het tweede geval fl. 5.800.-. Scheelt u netto toch 16%.

Een andere tip is het doen van een deposito, dit jaar. Stel dat pas iemand is overleden en begraven. Een grafmonument wordt meestal pas na een half jaar geplaatst. Men moet het nog rustig uitzoeken en het is onverstandig om een monument snel te plaatsen. Het zand moet nog inklinken en te snelle plaatsing kan leiden tot verzakkingen of scheuren. Men kan dan nu voor 31 december 2000 een deposito voor een grafsteen doen bij Grafzorg Nederland in Wassenaar (tel. 070-5112808). Een en ander geldt ook voor bijvoorbeeld de kosten van bijzetting van een asbus. Men kan de kosten dan voor dit jaar aftrekken en volgend jaar in alle rust een steen of urnennis uitzoeken en de rekening naar Grafzorg laten sturen.
Volgend jaar zou de steen deels of misschien zelfs geheel onder de aftrekdrempel kunnen vallen. Kan zo 2.000,- tot 3.000,- gulden netto schelen.
Deze laatste tip geldt natuurlijk elk jaar en staat los van de wijziging van het belastingstelsel per 1 januari a.s. Dus ook eind 2001, eind 2002 etc. kan het doen van een deposito kosten besparen.

U vraagt of alle rekeningen gedateerd moeten zijn in 2000. Nee, dat is niet bepalend. Bepalend is in welk jaar feitelijk de betaling is gedaan. Om kosten over dit jaar aftrekbaar te laten zijn, moet u nu betalen of een deposito doen. Als u volgend jaar iets betaalt, helpt een rekening met een datum in 2000 ook niet.
Dan krijgt u pas in 2002 een (lagere) teruggave. Het gaat om de datum van betaling op uw bankafschrift.

Uitvaartkosten zijn buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting. Alle ziektekosten (particuliere verzekering, ziekenfondsbijdragen, huisarts, tandarts, bril, pleisters, etc.) zitten in hetzelfde 'potje'. Aftrek is pas mogelijk als u boven een drempel uitkomt. Die drempel is 12.2% van het onzuiver inkomen. De drempel heeft een bodem en een plafond. De bodem is iets van 2.000,- gulden en het plafond zo'n 12.500,- gulden. Dat wil zeggen dat ook als u bijna geen inkomen hebt, kosten toch pas vanaf ongeveer 2.000,- gulden aftrekbaar zijn. En als u een onzuiver inkomen van 500.000,- zou hebben, dat uw drempel dan geen 60.000,- bedraagt, maar dat u toch alle ziekte- en overlijdenskosten boven 12.500,- mag aftrekken.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 december 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE