Waar staat verplichting voor kinderen tot betaling lijkbezorging ouders?


30 juli 2009

Vraag nummer: 6758  (oude nummer: 13506)

Kunt u mij aangeven waar het geregeld is dat kinderen ten allen tijde de kosten van lijkbezorging van hun ouders moeten dragen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zoals vaak is het een combinatie van rechtsregels, zowel heel algemeen als specifiek. Niet de letterlijke wettekst "kinderen moeten ten allen tijde de kosten van lijkbezorging van hun ouders dragen".

Kinderen zijn altijd erfgenamen van hun ouders. Als erfgenamen moeten zij de lasten van de nalatenschap dragen, zoals de uitvaart van de overledene.
Iedere erfgenaam en ook kinderen kunnen echter van de erfenis afzien. Zij hebben dan geen verplichtingen. Behalve de persoon die opdracht heeft gegeven voor de uitvaart, die heeft een persoonlijke overeenkomst met de uitvaartondernemer en/of het crematorium of de begraafplaats.

Als niemand de uitvaart wil regelen, moet de burgemeester het doen. Maar die kan de kosten verhalen op de personen die tot onderhoud van de overledene verplicht waren, zoals de echtgenoot en de kinderen. Dat is een combinatie van de artikelen 21 en 22 Wet op de lijkbezorging en de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

Zie de rubrieken Overige onderwerpen > Kosten uitvaart en > Uitvaart door gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.