Vervolg vraag nr. 10396


7 maart 2008

Vraag nummer: 5253  (oude nummer: 10402)

Wie betaalt de uitvaart als de ouders het/een kind(eren) heeft onterft??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is de opdrachtgever van de uitvaart. Die is altijd aansprakelijk voor de kosten, ook al is het de buurman of een collega van de overledene, die niets met de familie van doen heeft. Het is voor u als gemeente ook altijd van belang om een schriftelijke, getekende, opdracht te hebben, zodat u de opdrachtgever kunt aanspreken.

Als de ouders zelf een of meer kinderen onterven (wat trouwens maar beperkt kan, ze houden altijd recht op een kindsdeel en blijven dus erfgenaam) dan verandert dat niets aan de plicht om mee te betalen aan de begrafenis of crematie. Het kind kan zich er alleen aan onttrekken door afstand van de erfenis (kindsdeel) te doen.
Een voorbeeld. Langstlevende moeder overlijdt, er zijn 5 kinderen, waarvan er 2 zijn onterfd. Eén van de 3 andere kinderen is opdrachtgever van de uitvaart of een buitenstaander, dat maakt niet uit. Die opdrachtgever heeft recht om de kosten te verhalen op de nalatenschap. Als de onterfde kinderen er helemaal niets mee te maken willen hebben, kunnen ze afstand doen van de erfenis. En anders kan de opdrachtgever hen toch aanspreken op het bijdragen in de kosten.

In het geval dat nabestaanden zelf geen uitvaart regelen, doet de gemeente het. De gemeente kan de kosten sowieso verhalen op de kinderen, ongeacht of die onterfd zijn of zelf afstand doen van de erfenis. Ook speelt geen rol of kinderen een uitkering hebben, al 30 jaar geen contact hebben met ouders etc. De wetgever heeft er voor gekozen dat kinderen altijd en onder alle omstandigheden verantwoordelijk zijn voor de kosten van de uitvaart van hun ouders en niet de belastingbetaler.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >