Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verschil in voorlopige kosten opgaaf en definitieve nota


8 september 2011

Vraag nummer: 25963

onze zoon is in mei dit jaar geboren en dezelfde nacht overleden. Door de uitvaartondernemer is mondeling gesteld dat de plusverzekering van de ouders gebruikt kan worden voor de begrafenis. Dit is ook in de voorlopige kostenopgave meegenomen. Bij de definitieve nota is de plusverzekering, overigens zonder nader bericht, niet meegenomen. Volgens de algemene voorwaarden van de dela, die we nu achteraf gelezen hebben, geldt inderdaad alleen de basisverzekering. Waarop hebben wij nu recht? Kunnen wij aanspraak maken op de plusverzekering, omdat de uitvaartondernemer hier ook van uit ging of niet?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is vervelend om op te moeten merken, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of uw verzekering bij Dela de uitvaartkosten van uw zoon wel zou dekken. U had zelf bij Dela moeten informeren, zo snel mogelijk. Dan zou u geweten hebben waar u aan toe was. Men moet zoiets nooit overlaten aan derden.

Dela is uiteraard niet gebonden aan de uitspraak van een uitvaartondernemer, tenzij Dela zelf de uitvaartondernemer was of deze heeft aangewezen.

De vraag is meer of de onjuiste informatie van de uitvaartverzorger geen financiele tegemoetkoming van zijn kant zou rechtvaardigen. Daar kunnen wel redenen voor zijn, lijkt mij. Bijvoorbeeld omdat u, afgaande op zijn informatie, gekozen hebt voor een iets duurdere uitvoering van de uitvaart dan u gekozen zou hebben als u zou weten dat de verzekering deze kosten niet zou dekken.

Probeert u samen met de uitvaartondernemer tot een passende oplossing te komen, is mijn advies. Als de ondernemer geen enkele consequentie verbindt aan zijn onjuiste voorlichting, zou u kunnen overwegen om deze kwestie voor te leggen aan de Ombudsman uitvaartwezen, indien de ondernemer bij een brancheorganisatie is aangesloten. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl. Op deze site staan ook voorbeelden van uitspraken van de Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE