Verplicht je biologische ouder te begraven


8 november 2009

Vraag nummer: 7066  (oude nummer: 14307)

Hoe is het mogelijk dat een kind zijn biologische ouder moet begraven en verplicht de schulden moet betalen van die ouder.
Zoals gesteld in bovenstaande stukje, de gemeente heeft recht de kosten voor de begraving te vorderen van de biologische kinderen. Vervolgens indien er eenverzekering is die geld uitkeerd dan moeten de kinderen de overige schulden van de biologische vader accepteren om nog enige tegemoet koming te krijgen. bijv. Vader heeft een schuld van 30000 euro en een begrafenis verzekering van 5000 euro die uitkeert in contanten. het biologische kind is dus verplicht om de begravenis te betalen: ongeveer 4000 euro. het biologische kind zal dus opgezadeld zitten met of een bedrag van 4000 euro alleen maar omdat er een mens is overleden waarna de verzekering er van door gaat met de 6000 euro uit de polis. en de overige schulden als last om het kind heen blijven hangen. En dat voor een mens waarmee je niets anders deelt dan de wip die je moeder gemaakt heeft al dan niet met veel genoegen. Zal het maar een verkrachter zijn die je biologische vader is kun je ook nog eens opdraaien voor zijn finandiele schade. Zit de wet zo inelkaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw.

Zo zit de wet niet in elkaar. De wetgever gaat er stilzijgend van uit dat de naaste familie van een overledene diens uitvaart regelt en bekostigt, al dan niet uit de nalatenschap.
Als niemand een uitvaart regelt, komt de gemeente in actie. Die draagt zorg voor de lijkbezorging, maar zij mag de kosten op grond van een speciale regeling (artikel 22 Wet op de lijkbezorging) verhalen. Ten eerste op de nalatenschap, zeg maar het spaargeld en de spullen van de overledene. Vervolgens, als dat onvoldoende oplevert, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Dat is niet altijd het geval als sprake is van een biologische vader.

Ik begrijp uw verhaal over die schulden en de verzekering niet. Als de overledene schulden heeft en een kind erfgenaam is, dan kan dat kind afstand doen van de erfenis. Dan is het kind ook niet aansprakelijk voor de schulden.
De uitkering van een uitvaartverzekering geschiedt per definitie niet aan de persoon die overleden is. Die regelt en betaalt zijn eigen uitvaart niet.
Een verzekering kan uitkeren aan verschillende personen, die met name genoemd kunnen zijn, maar ook in een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld kinderen of erfgenamen. Als een kind de uitkering krijgt om de begrafenis van te betalen, zegt dat niets over het wel of niet erfgenaam zijn.
Misschien zijn nog dingen relevant die u niet verteld hebt, bij voorbeeld dat de biologische vader u erkend heeft, want in uw verhaal zijn een aantal dingen onlogisch.

Het is ook niet zonder meer zo dat een biologisch kind erfgenaam is of verplichtingen heeft. Eerst moet die band wel onomstotelijk vast staan en bewezen kunnen worden. En er moet een beroep op worden gedaan. Derden weten dat soort zaken gewoonlijk helemaal niet, alleen het kind en de moeder.
Kinderen hebben geen verplichting ten aanzien van hun biologische vader, tenzij die op een andere manier is vastgelegd. Doordat het kind is erkend of in een testament als erfgenaam is aangewezen, bijvoorbeeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >