Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhaalsrecht


23 juni 2004

Vraag nummer: 3190  (oude nummer: 4445)

L.S.,
Kunt u mij misschien vertellen hoe het zit met het verhaalsrecht met betrekking tot de Wet Op de Lijkbezorging? Ik wil graag weten wie verantwoordelijk is voor de uitvaartkosten en tot welke graad er verhaal mag worden gepleegd.

met dank voor de te nemen moeite.

Antwoord:

Geachte heer,

In de sub-rubriek Kosten uitvaart (in de hoofdrubriek Overige onderwerpen) is dit tientallen malen behandeld.

Verantwoordelijk voor de uitvaartkosten is ten eerste de opdrachtgever van de uitvaart. Als niemand van familie of bekenden van de overledene de uitvaart regelt, moet - uiteindelijk - de gemeente het doen. Op wat en wie de gemeente dan de kosten kan verhalen staat gewoon in de wet (Wet op de lijkbezorging, artikel 22), zonodig doorverwijzend naar het Burgerlijk Wetboek. Daar staat ook tot welke graad iets verhaald kan worden. Ik heb dat al vaak beschreven en wil dat niet voor de 37e keer herhalen. Kijk s.v.p. naar die andere 36 keer in de aangegeven rubriek.

Onlangs verscheen er een vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch over het verhaal van kosten door een gemeente. Nabestaanden moesten betalen, ook al verwierpen zij de erfenis. En dat is geheel conform de wet. Zie vraag 4339: "Uitspraak rechtbank inzake kostenverhaal op erven".

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE