Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhaal kosten uitvaart door gemeente op ouders en broer/zus van de overledene


19 mei 2006

Vraag nummer: 4460  (oude nummer: 8039)

Een meerderjarige man overlijdt. Geen kinderen. Nooit gehuwd geweest. Heeft alleen zijn ouders nog en een broer en een zus.
Had vele schulden. Geen testament. Fam. verwerpt de erfenis. Er is gewoon niets. Alleen schulden. De begrafenis heeft de gemeente verzorgd. Kan de gemeente de kosten verhalen op zijn ouders, broer en zuster.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zoals u ook in de antwoorden op vele vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' kunt lezen, kan de gemeente de uitvaartkosten alleen verhalen op 1) erfgenamen en 2) kinderen.

Eerst maar eens de erfgenamen.
Als de overleden man ouders heeft en geen echtgenoot of kinderen, zijn die ouders zijn erfgenamen en als zodanig aanspreekbaar. Zij kunnen de erfenis formeel verwerpen en dan zijn ze niet (meer) aanspreekbaar. Als de ouders weigeren zijn vervolgens de broer en zus erfgenaam. En dus aanspreekbaar. Ook zij kunnen de erfenis formeel weigeren en dan zijn ze niet (meer) aanspreekbaar. Alleen het verhaal dat de overledene alleen schulden had en geen geld nalaat, is niet relevant. Het is voor de gemeente ook geen direct te controleren verhaal. Verwerpen vergt een handeling bij de notaris die betrokkenen geld kost. Als de ouders en broer/zus alleen een briefje schrijven of zeggen dat ze de erfenis niet willen aanvaarden, is dat niet voldoende.
Als de gemeente een beetje calculerend is, vordert ze van de erfgenamen slechts een deel van het bedrag, en wel een deel dat net iets goedkoper is dan wat het kost om de erfenis notarieel te verwerpen. Dan is iedereen goedkoper uit.

Ten tweede kinderen.
Die zijn er niet, dus kan er niets op verhaald worden. Op kinderen had de gemeente de kosten kunnen verhalen, óók als zij de erfenis verworpen zouden hebben. Op ouders en broers of zussen van de overledene kan men niets verhalen, als zij de erfenis verwerpen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE