Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdeling kosten begrafenis over langstlevende ouder en kinderen


24 september 2005

Vraag nummer: 4047  (oude nummer: 6521)

Na overlijden van een van de ouders worden de kosten van de begrafenis - bij ontbreken van een verzekering - meestal gelijk verdeeld tussen de overblijvende partner en de kinderen. Betekent dit de helft voor de partner en de andere helft voor de kinderen, of is het een hoofdelijke verdeling?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als een van beide ouders overlijdt, is het gebruikelijk dat de langstlevende ouder de kosten geheel betaalt. Maar elke betaling, door wie dan ook, kan verrekend worden met de nalatenschap van de overleden persoon. Wie de kosten betaalt schiet als het ware voor, voor de boedel. Maar moet zijn geld terug krijgen. Het geld dat voor de erfgenamen beschikbaar is, is het spaargeld of vermogen nĂ¡dat o.a. dit soort kosten verrekend zijn.

Alleen als de overledene zelf geen geld of goederen had, is de vraag aan de orde wie voor de kosten opdraait. Dat is dan in principe de langstlevende ouder. Echtgenoten hebben de plicht elkander te onderhouden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE