Uitvaartloze lijkruiming (geen kosten maken voor de uitvaart)


11 januari 2010

Vraag nummer: 7222  (oude nummer: 14760)

Na met interesse uw antwoorden op bovenstaande vragen gelezen te hebben vraag ik mij toch nog af of er dan echt geen mogelijkheid bestaat om mijn eventuele nabestaanden -en mijzelf - te vrijwaren van de kosten die mijn toekomstige lijk met zich zal meebrengen.
Het is misschien een beetje vreemd maar toch een soort principekwestie dat ik liever niet wil dat a) een uitvaartverzorger geld verdient aan mijn lijk, b) een uitvaartverzekeraar geld verdient aan mijn toekomstige overlijden, en c) enige nabestaanden buiten degenen die men direct verantwoordelijk kan stellen voor mijn bestaan (mijn ouders dus) zorg zouden moeten dragen voor een lijk waarom ze eigenlijk nooit gevraagd hebben.
Met andere woorden, is er een situatie of constructie te bedenken die aan mijn wensen tegemoetkomt, al is het maar bij benadering?
Ik heb mij al wat verdiept in de mogelijkheid mijn lichaam "aan de wetenschap ter beschikking te stellen" zoals dat heet, maar dat schijnt ook al geen garanties te bieden.
Vriendelijke groet, en bij voorbaat bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Neem me niet kwalijk, maar ik heb wel even om uw vraag moeten grinniken.
Ik weet niet of ik de ultieme oplossing ken, maar we kunnen eens kijken hoe ver ik kom.

Ik meen dat het niet meer dan normaal en billijk is dat als een uitvaartverzorger zich over uw lijk zou ontfermen, dat hij daar dan zijn boterham mee verdient. Uitvaartondernemers maken geen woekerwinsten; ik ken ze althans niet.
Maar u hoeft geen uitvaartverzorger in de arm te nemen, ook vrienden en bekenden kunnen doen, wat een uitvaartverzorger doet. Dat spaart dus de kosten van een uitvaartverzorger uit. Er zijn nog meer kosten uit te sparen. Men hoeft geen kist voor u te gebruiken en men kan uw lijk in een geleend bestelbusje vervoeren, om maar eens iets te noemen.
Men kan u(w lijk) ook alleen ‘technisch’ cremeren, dus zonder dienst in een aula en dergelijke. Drukt ook weer de kosten. De kosten van een crematie liggen rond de 900,- euro. De kosten zijn zo hoog omdat de technische installaties vrij duur zijn. Ik heb me wel eens laten vertellen dat de filterinstallatie die de rookgassen filtert al zo’n half miljoen kost.
Een goedkopere optie kan zijn om u te laten begraven in een algemeen graf. Op de site Grafkostenonderzoek.com van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen kunt u de grafkosten van honderden begraafplaatsen vergelijken. Er is ook een linkje naar een overzichtsheet met het ’totale tarievenoverzicht van de LOB’. Er zijn wel plaatsen te vinden waar men zich voor een paar honderd euro kan laten begraven.
Een optie kan ook zijn een algemeen graf op een natuurbegraafplaats; men heeft dan geen verplichting om een grafmonument te plaatsen. Dat scheelt ook aanmerkelijk in de kosten van een uitvaart.
In de Bibliotheek van deze site staan boeken, waar in staat wat er allemaal moet gebeuren als men zelf een uitvaart verzorgt. Ja, een kleine investering moet men dan wel doen.
http://www.uitvaart.nl/page_72.html

Dan de uitvaartverzekeraars. De grote uitvaartverzekeraars in Nederland zijn verenigingen, dus instellingen die not-for-profit iemands uitvaart verzekeren en iemands uitvaart verzorgen. Daar wordt dus geen winst op gemaakt die naar aandeelhouders en ‘dikke directeuren’ gaat. De lusten en lasten zijn voor de leden van de vereniging, ook al voelen veel leden dat vaak niet persoonlijk door de schaalgrootte van deze instellingen. Verzekeraars moeten natuurlijk geld verdienen om hun personeel te betalen, gebouwen en materieel te onderhouden e.d. maar ‘lekker verdienen’ aan de dood is er niet bij.

Dan uw nabestaanden. Ik meen dat uw ouders wel verantwoordelijkheid dragen voor uw bestaan. De – echt uiterste – consequentie is dat ze wel zorgen en kosten hebben als u komt te overlijden.

Het ter beschikking stellen aan de wetenschap biedt inderdaad geen garantie dat nabestaanden vrij van kosten zijn. Zo heb ik wel eens gehoord dat het transport naar het anatomisch instituut voor rekening van de nabestaanden is. Maar vooral staat mij bij dat men niet elke overledene accepteert; er schijnt een te groot aanbod te zijn.

De enige methoden die ik kan bedenken om echt zonder kosten dood te gaan of dood te zijn is het totaal verdwalen in de jungle (en dan moet u er wel voor zorgen dat niemand u mist en op zoek naar u gaat), het zonder parachute springen uit een vliegtuig boven een totaal onbereikbare bergketen, of het in een zware storm overboord springen van de schip ergens midden op een oceaan. Maar ook aan deze methoden kleven nadelen: men moet kosten maken om op die plek te komen en dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen, gelet op uw doelstelling om kosten te besparen. Bovendien moet u nog behoorlijk gezond van lijf en leden zijn om dit fysiek uit te kunnen voeren. Als u zo oud en versleten bent dat u niet meer zelf over de reling van een schip kunt klauteren, lukt het niet. U mag niet van anderen vragen en verwachten dat zij u een duwtje geven als u zonder parachute bij die open deur van dat vliegtuig staat.

Mij valt nu te binnen dat ik ruim tien jaar geleden een vraag kreeg van iemand die zich voor de leeuwen wilde gooien. Zie vraag 1255: ‘Voor de leeuwen’. http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&scat=68&id=1255&pid=1
Nog opmerkelijker was vraag 1340: ‘Dood door leeuw’.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&scat=68&id=1340&pid=1

Ik kan ook nog wel manieren bedenken dat anderen op moeten komen voor de kosten van uw uitvaart. U laat zich bijvoorbeeld dood rijden of het slachtoffer worden van een aanslag; de daders moeten dan de uitvaartkosten vergoeden. Maar ik denk dat dat tegen uw doelstelling in gaat dat er niet aan uw dood verdiend mag worden. Of iemand anders het betaalt, is voor u niet relevant.

Al met al lijkt het mij toch de beste optie om u te laten begraven in een algemeen graf. Dan kunt u voor ongeveer € 500,- klaar zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE