Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaartkosten (oudtante; erfgenaam weigert vergoeding kosten)


14 april 2009

Vraag nummer: 6412  (oude nummer: 12780)

Ik zie heel veel vragen omtrent dit onderwerp, maar kom er niet exact uit. Onze oudtante is onlangs overleden en aangezien wij (mijn broer en ik) nog de enige waren die contact met haar hadden hebben wij de uitvaart geregeld. Zijzelf had geen kinderen en geen man meer. Wij wisten dat zij nog meer dan genoeg geld op haar privérekening had staan om deze crematie te bekostigen, dus "dachten"wij dat dat wel goed zou komen. Inmiddels blijkt dat zij een erfgenaam had aangewezen, haar volle neef, deze heeft de erfenis beneficiair aanvaard en beweerd mondeling nu dat hij zogenaamd na allerlei kosten geen geld meer heeft dus hij wil deze rekening van de crematie niet aan mijn broer terugbetalen. Wij weten dat de kosten van de crematie slecht een kwart van de erfenis is, maar hij vind dat wij deze maar moeten betalen. Wij gaan deze nu ook maar betalen aan de PC Coöperatie, uiteindelijk hebben zij hier niets mee van doen, maar vragen ons nu wel af of hier voor hem de kous mee af is? Of dat wij nog wat kunnen ondernemen in deze zaak?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kosten van de crematie komen ten laste van de nalatenschap, ook als die beneficiair is aanvaard. U en uw broer zijn opgetreden als zaakwaarnemers.

Dat de neef/erfgenaam beweert na allerlei kosten geen geld meer te hebben komt tamelijk curieus en ongeloofwaardig over. De uitvaartkosten lijken mij primaire kosten.

De neef geeft in mijn ogen blijk van een bepaalde onwil, waar op een duidelijke wijze stelling tegen moet worden genomen.
Ik adviseer u om op hele korte termijn een advocaat in te schakelen, die maar eens met de neef moet gaan corresponderen en hem aansprakelijk stelt voor de uitvaartkosten.

Overigens is en blijft het altijd gevaarlijk om iemands uitvaart te regelen zonder tevoren met betrokkene (schriftelijke) afspraken te maken over bevoegdheden en kosten, zoals ik al vaker heb geschreven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE