Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaart ex vriend (verzekering dekt kosten niet; ex blijft met rekening zitten)


3 mei 2010

Vraag nummer: 7541  (oude nummer: 15695)

Geachte heer van der Putten,
mijn ex vriend ,vader van mijn kinderen is overleden in 2008 ik heb de begrafenis op mij genomen daar hij verder niemand had en mijn kinderen er niet aan toe waren om dit te regelen, we zijn zeker al 10 jaar elkaar en hij was verzekerd, nu zegt de verzekering dat hij te kort was verzekerd en willen weten of hij wist dat hij een ziekte had waaraan hij kon overlijden, dit is voor mij niet terug te halen, nu wordt ik opgescheept met een rekening van 10.000 euro aangezien ik degene ben die de begrafenis heeft geregeld, is er iets dat ik hieraan kan doen of is er nog iets dat ik zou kunnen doen om hier onderuit te kunnen, het is al zover dat ze beslag willen leggen op mijn salaris.

met vriendelijke groet,
een ongeruste moeder.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit verhaal is te algemeen om u van een compleet (goed) advies te kunnen dienen.

U schrijft dat uw vriend te kort verzekerd was. Sommige verzekeringen kennen een soort overgangstermijn waarbinnen de verzekering nog niet werkt. Dit, om uit te sluiten dat iemand die al ernstig ziek is, zich nog snel even verzekert. Dat is niet de bedoeling van verzekeringen; het zou de premies van andere verzekerden onnodig doen stijgen.

Maar een relevante vraag is dan of u tijdig wist dat de verzekering nog niet gold of ontoereikend was. Met andere woorden: wist u, toen u opdracht gaf voor de uitvaart, dat u misschien zelf met de kosten zou blijven zitten. Heeft de verzekeraar of de uitvaartondernemer u daar op gewezen? Er zijn eerder rechtszaken geweest die in dat soort gevallen de verantwoordelijkheid bij de uitvaartorganisatie leggen en niet bij iemand als u. U, die vooral iets deed omdat er verder niemand was, maar zelf geen verplichting had om iets te doen. Als u geweten zou hebben dat er geen dekking was, had u de uitvaart misschien aan de gemeente over gelaten of het goedkoper kunnen laten doen.

Ik kan dat van een afstand niet beoordelen, maar u hebt hulp nodig van een advocaat. Iemand die u alle papieren en stukken kunt geven en met wie u de zaak kunt bespreken.

U moet een afspraak maken met een advocaat en hem of haar wijzen op een vonnis van de rechtbank Arnhem van 16 september 2009, zaaknummer / rolnummer: 183879 / HA ZA 09-702, LJN BJ8847.
En op een arrest van het Gerechtshof Amsterdam 18 november 2008, zaaknummer 104.004.558, LJN BH6241.

Misschien is er nog iets aan te doen, maar dat kan alleen een advocaat. U moet een print van dit antwoord met deze rechtszaken en zaaknummers meenemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE