Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toch betalen???? (vader uit ouderlijke macht gezet)


13 mei 2004

Vraag nummer: 3117  (oude nummer: 4304)

Met verbazing zit ik uw rubrieken te lezen waarin u meld dat ondanks het ontbreken van ieder contact, kinderen wel verantwoordelijk blijven voor de kosten van de uitvaart van hun ouders.

Ruim 14 geleden hebben wij elk contact met mijn vader verbroken. Bij mijn jongste zusje is hij zelfs uit de ouderlijke macht ontzet. Een en ander gebeurd niet zomaar, en hier gaat een emotionele maar ook juridisch lange weg aan vooraf.
Vandaag zijn wij door de politie op de hoogte gesteld dat hij is overleden. Wij wilden niets meer met hem te maken hebben toen hij nog leefden, en wij willen niets meer met hem te maken hebben nu hij dood is.
Wij hebben er duidelijk voor gekozen, zelfs lang voor zijn overlijden, dat wij afstand doen van elke eventuele nalatenschap.
Daarmee namen wij aan dat, voor ons in ieder geval, dit boek gesloten was en zou blijven.

Nu lees ik in uw rubriek dat kinderen toch nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de kosten van de uitvaart?
Zelfs als er geen enkel contact bestaat, en dit door middel van diverse rechterlijke uitspraken onderbouwd kan worden?

Ik begrijp best dat gemeenten proberen hun kosten te verhalen wanneer mensen niet willen betalen omdat er geen geld te halen valt, maar in dit geval is daar geen sprake van, wij weten absoluut niet of er wel of geen geld is.

Daarbij komt nog een andere vraag. Wat gebeurd er als iemand van de familie, waar ook geen contact mee bestaat, wel een dienst of andere invulling aan de uitvaart wil geven?
Kan dit dan nog steeds verhaald worden op de kinderen of is degene die inbreng in de vorm van de uitvaart wil hebben, ook direct eindverantwoordelijke voor de kosten?

Ik hoop dat u een en ander voor mij kan verduidelijken.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zeg alleen wat wettelijke regelingen zijn, en die luiden dat gemeenten hun kosten mogen verhalen. De wetgever vindt dat de kosten voor rekening behoren te zijn van de naaste familie en niet van de belastingbetaler.
De gemeente kunnen de kosten als eerste verhalen op de nalatenschap (geld, bankrekening, goederen) van de overledene; wellicht is er ook nog recht op een maand salaris of andere uitkering. Maar als dat onvoldoende is, kunnen kosten ook op de echtgenoot of echtgenote worden verhaald en vervolgens de kinderen.
De wet maakt geen uitzondering of voorbehoud voor het geval dat de betreffende ouder uit de ouderlijke macht is gezet. Maar, ik kan mij voorstellen, dat in sommige schrijnende gevallen een gemeente kan besluiten om van haar recht op verhaal geen gebruik te maken. Maar dat mag een gemeente zelf beslissen.

U vraagt wat er gebeurt als een ander lid van de familie een dienst of andere invulling aan de uitvaart wil geven. Welnu, alleen een opdrachtgever kan een bepaalde invulling (met extra kosten) aan de uitvaart geven. Maar de opdrachtgever is dan ook de persoon die zich door het geven van een opdracht verantwoordelijk stelt voor de kosten. Dan kunnen kinderen terecht zeggen er niet meer financieel voor verantwoordelijk te zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE