Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Stel mijn vader heeft totaal niets geregeld


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1389  (oude nummer: 1741)

Wed Jul 4 10:51:21 2001

Mijn vader schijnt helemaal niets geregeld te hebben voor zijn uitvaart. Geen begrafenisverzekering, niets.
Mijn moeder leeft nog, en heeft wel een begrafenisverzekering. Ik verwacht niet dat hij geld heeft om iets te betalen.
Stel hij komt te overlijden, wat dan?
Zijn de kinderen verplicht te betalen, en zo ja wat zijn ongeveer de kosten?
Kunnen de kinderen weigeren te betalen en zo ja wat gebeurt er dan?
Is er iets wettelijks geregeld voor dit soort gevallen?
Wat moet ik hier mee aan? Wat zijn de rechten / plichten en mogelijkheden voor de kinderen?

Antwoord:

Wed Jul 4 12:19:24 2001

Geachte heer of mevrouw,

Als uw vader komt te overlijden, zullen uw moeder en/of de kinderen de uitvaartkosten moeten betalen.
Als er onvoldoende geld is, kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.
Er is inderdaad iets wettelijk geregeld op dit punt. Als kinderen of anderen niets doen, zorgt de gemeente voor een begrafenis of crematie. Maar in de wet staat ook dat de gemeente de kosten kan verhalen op echtgeno(o)t(e) en/of kinderen.
De kosten van een gemiddelde begrafenis of crematie liggen op zo'n fl. 8.500,-. Er zijn echter wel uitvaartondernemingen, zo zag ik laatst in de Gouden Gids, die voor 3 of 4 duizend gulden een (zeer zeer sobere) uitvaart uitvoeren. Als er weinig of geen geld is en de kinderen er niets aan willen of kunnen uitgeven, kunnen ze van zo'n dienstverlener gebruik maken.


mr W.G.H.M. van der Putten

4 juli 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE