Rekening uitvaart ongespecificeerd


19 februari 2016

Vraag nummer: 45287

Geachte heer,

Ik heb twee vragen.

1. Is het gebruikelijk dat een uitvaartondernemer de rekening presenteert voordat de uitvaart is afgerond ?

2. Moet ik een, ongespecificeerd ,bedrag van € 3000,00 op de rekening accepteren ?

Ik ben benieuwd naar uw reactie, met vriendelijke groet, D.Alblas

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

1. Het is zeker niet gebruikelijk dat een uitvaartondernemer de rekening presenteert voordat de uitvaart is afgerond. Maar wel dat hij een complete offerte laat zien. En laat goedkeuren door u. Die offerte kan er misschien uitzien als een rekening, met een optelling van bedragen.
Het is standaard voor uitvaartondernemers om een offerte te maken. Die offerte kan in de dagen voor de uitvaart soms nog worden aangepast, omdat de familie met nieuwe wensen komt.

2. U moet niet 'zomaar' een ongespecificeerd bedrag op de rekening accepteren; u moet eerst een offerte gehad hebben. En een toelichting.
Veel uitvaartondernemingen brengen tegenwoordig voor hun basishandelingen een vast bedrag in rekening. Wat je 'precies voor dat bedrag krijgt' verschilt van onderneming tot onderneming. Maar dat zou uitgelegd moeten zijn bij de voorbespreking en bij het aanbieden en bespreken van de offerte.
Vroeger - laat ik zeggen 40 jaar geleden - was het vaak zo dat uitvaartondernemingen geen vast basisbedrag rekenden, maar overal een opslag op deden. Kocht u een kist van 400,- dan bracht de ondernemer 1.000,- in rekening. Waren de bloemen 100,-, dan rekende de ondernemer 175,-, voor het rouwvervoer rekende hij 700,-, terwijl het eigenlijk 400,- kostte. Waarom deed hij dat? Omdat hij met kosten zat die hij niet zelfstandig in rekening bracht. Dan heb ik het over de kosten van tijd voor besprekingen met nabestaanden, de kosten van zijn eigen administratie en boekhouder, zijn kantoorkosen, de kosten van het call-centre dat 's nachts en in het weekeinde de telefoon opneemt, etc etc. Daar werd geen eigen bedrag voor gerekend, dat kwam allemaal uit die opslagen. Dat opslag-systeem leidde vaak tot ongenoegen onder klanten die zagen dat bijvoorbeeld bloemen 2 keer zo duur waren als dat ze zelf bij de bloemist over de vloer kwamen. Maar ja, anders verdiende de ondernemer zelf niets, kon hij zijn personeel niet betalen etc. Want die eigen tijd en personeel e.d. bracht hij niet in rekening.
Gaandeweg zijn uitvaartondernemingen steeds meer een vast startbedrag gaan rekenen om de basiskosten van kantoor, tijd, administratie, personeel, call-centre e.d. in onder te brengen. Zodat de kist en de bloemen en de advertentie in de krant niet dubbel zo duur hoefden te worden.
Bij dat vaste startbedrag is het inderdaad niet gebruikelijk om het te specificeren, want het is ook niet helemaal goed uit te spitsen naar alle deelkosten. En wat hebt u er aan om te weten dat u 380,- euro meebetaalt aan de huur van het pand, 28,- euro voor verwarming en 4,- euro telefoonkosten? Het voordeel van een vast basisbedrag betekent ook dat men niet precies hoeft bij te houden hoe vaak men op besprek is geweest, dat als er thuis wordt opgebaard hoeveel controlebezoeken er zijn geweest e.d. Het basisbedrag gaat uit van een soort gemiddelde, wat de ene keer wat goedkoper zou kunnen uitpakken ten opzichte alles in detail in rekening brengen en een andere keer wat duurder. Maar het is voor iedereen makkelijker. De klant weet vooraf waar hij aan toe is.

Echter, de startbedragen van ondernemers variëren tussen de 1.600,- en 2.900,-. Als u 3.000,- schrijft, is dat aan de hoge kant. Maar... misschien is het per saldo wel goedkoop. De vraag is namelijk wat de ondernemer daar aan diensten en verrichtingen in heeft zitten. Als daar bijvoorbeeld een aantal dagen bewaring van de overledene in het rouwcentrum is zit, is de hoogte van het bedrag heel verklaarbaar. De ene ondernemer heeft ook een veel luxer, nieuwer, moderner rouwcentrum dan een ander. Wat waarschijnlijk ook weer wat hogere gebruikskosten met zich mee brengt.
Ik kan niets zeggen over de hoogte van het vaste aannemingsbedrag, als ik niet weet wat die ondernemer daar in laat vallen en wat daarnaast nog aan 'losse' kosten in rekening worden gebracht of niet.

Mijn advies is: kijk naar het geheel van de rekening, wat apart in rekening is gebracht en wat in dat ongespecificeerde bedrag zou zitten. Vraag over alles wat u niet duidelijk is een toelichting, per telefoon of in een gesprek. Bent u van mening dat de rekening onjuist is, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Meer vragen over het vaste basistarief staan in de subrubriek 'Vragen over uitvaartorganisaties'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.