Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rekening (crematie i.p.v. begrafenis; goedkoper?)


14 maart 2008

Vraag nummer: 5277  (oude nummer: 10453)

mijn moeder is oct. overleden. ik ben enigskind en vind het normaal dat ik voor de kosten moet opkomen.
alleen ben ik het er niet mee eens dat als mijn moeder gecremeerd is dat we dan alle kosten moeten betalen.
want naderbekeken geen opbaren geen volgauto,s geen grafkosten uitgerekend dan is een crematie toch goedkoper?
we hebben de dag na het sterven dit ook te kennis gegeven aan de onderneming die de betalingen van de stichting krijgt die al 55 jaar van mijn moeder het geld hebben gekregen.
ze was verzekerd voor begraven maar op het laatste moment heeft ze hier afstand van genomen.

en dan belastingaftrek, heb gelezen dat dat niet kon alleen door echtgenoot.
maar mijn moeder had bij mij en mijn vrouw haar woonadres doordat we zeer vlug te horen kregen dat ze nog maar een paar weken televen had.officeel was dit haar woonadres.
hoe zit dat ddan daar mee?

Antwoord:

Geachte heer,

De basiskosten van een crematie en van een begrafenis (in een plaats in een algemeen graf) zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen een eigen graf en een grafmonument, als men daar voor kiest, maken een begrafenis duurder dan een crematie. Maar dat verschilt ook van plaats tot plaats. Een urnengraf of een plaats in een columbarium kunnen een crematie ook duurder maken.

Ik kan niet beoordelen of, nu er feitelijk wat minder diensten zijn geleverd, de rekening of betalingen terecht zijn. U hebt het over de stichting waar uw moeder 55 jaar aan betaald heeft; ik vermoed dat het om een soort begrafenisfonds gaat. Dan hangt het er, net als bij elk ander soort verzekering, van af wat precies de polisvoorwaarden zijn. U moet in de papieren van deze stichting die uw moeder had of in ieder geval behoorde te hebben, precies na kunnen lezen waar u recht op had.
Ik ben niet helderziend, helaas, en weet niet wat daar in staat.
De voorwaarden van de diverse fondsen en verzekeringen lopen enorm uiteen.
U kunt natuurlijk ook zelf bij de stichting nog eens de voorwaarden opvragen, als u ze niet hebt, om te kijken of de uitvaartonderneming het correct heeft gedaan.

Het is juist, dat u gelezen hebt dat u geen recht hebt op belastingaftrek voor de inkomstenbelasting. Dat uw moeder bij u in huis woonde, kort of lang, maakt geen enkel verschil.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE