Rekening begrafenis; klopt die wel?


26 november 2002

Vraag nummer: 1671  (oude nummer: 2037)

Tue, 26 Nov 2002 21:49

Geachte heer Van der Putten

Op rekening staat vermeld kerkdienst met begrafenis (basistarief) 2.500,00 Euro.
Terwijl de kerkdienst en begrafenis in een andere plaats heeft plaatsgevonden dan waar wij de uitvaartverzorging hebben gebeld na het overlijden.
Van de ass. waar de kerkdienst met begrafenis plaats vond, kreeg ik ook een rekening, wat ik normaal vind. Na tel. onderhoud bleef nog 1805.-- basistarief staan voor de volgende onderdelen:

Regeling van de uitvaart
Overdracht aan andere ondernemer
Overbrengen van mijn moeder van verzorgingshuis naar rouwcentrum
Laatste verzorging en kisten overledene
Gebruik uitvaartcentrum voor 4 dagen waarin 1 maal rouwbezoek
Levering condoleanceregister
Aangifte gemeente
Levering 50 rouwcirculaire's
Levering 50 postzegels
Bezorgen bedankkaartjes
Verzorgen advertentie's in 2 kranten
Rouwauto binnen rayon uitvaart
Totaal bedrag Euro 1805.-- (Fl. 4000.-- ongeveer)
Ik heb gevraagd voor deze onderdelen (raar woord) mij een specificatie te geven. Dit blijkt heel moeilijk te zijn.

Dan staat er op de rekening apart vermeld:
70 circulaires + toeslag drukwerk 171.30
Profiel kist 1.450.--
Overbrengen buiten rayon 419.20
Publiciteit 580,75
Consumpties bij bezoek 75,20
Deze kosten zijn gespecificeerd, heb ik niet zo'n probleem mee.
Totaal zo'n 4500.-- Euro
Daarna nog 140 dankbetuigingen + postz. 173.--
Eigenlijk wil ik de kosten die voor ons gemaakt zijn door de andere uitvaartvereniging in mindering gebracht zien worden op die 1805.--.
Dit bedrag is bijna 1400.-- euro.

Graag uw mening hierover.
Bijvoorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet

M. Groot.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie, of u niet goed begrijp, maar ik zie geen dubbele activiteiten en dubbel gefactureerde kosten in uw overzicht.

In het overzicht van werkzaamheden staan:
Regeling van de uitvaart
Overdracht aan andere ondernemer
Overbrengen van uw moeder van verzorgingshuis naar rouwcentrum
Laatste verzorging en kisten overledene
Gebruik uitvaartcentrum voor 4 dagen waarin 1 maal rouwbezoek
En dan nog een paar kleine postjes zoals de aangifte, register en postzegels en zo, die een paar tientjes per stuk zijn. Die tellen dus nauwelijks mee.

Ik vind het ook vreemd dat men de kosten niet nader kan of wil specificeren, want volgens mij moet dat mogelijk zijn. En hoe kom je anders aan dat totaal? Het gebruik van het uitvaartcentrum heeft gewoon een vast tarief, bijvoorbeeld. Het iemand de deur open laten doen en opruimen en afsluiten na rouwbezoek is gewoon een bepaald uurloon. De kosten van transport van verzorgingshuis naar rouwcentrum idem. Voor het regelen van de uitvaart (besprekingen met de familie, contacten met rouwcentrum, transporteur, begraafplaats of crematorium, kerk etc., het in orde maken van allerlei papieren, wat allemaal tijd kost, plus een stukje overhead van de organisatie, boekhouding enz.) staat vaak een bepaald basistarief. Daar is ook niets geheims aan.
Het basistarief voor het regelen van de uitvaart is vaak een bedrag van rond de 1.500,- Euro. In dit geval gaat er een stukje af omdat het staartstuk door een ander wordt uitgevoerd, maar er komen kosten bij voor het gebruik van het rouwcentrum en transport.

Als ik naar het overzicht van de werkzaamheden kijk en een globale inschatting maak, dan vind ik die Euro 1.805,- geen vreemd of verontrustend bedrag. Vooral omdat ik mij realiseer hoeveel man- of vrouw-uren er op de achtergrond bij betrokken zijn.
Doordat een andere uitvaartvereniging werkzaamheden overneemt, zijn er bij beiden werkzaamheden in verband met de overdracht. De vereniging die het overneemt, moet ook nalopen wat er al gebeurd is, net als wanneer zij het eerst gesprek met de familie heeft. En de uitvaartverzorger die het overgeeft moet ook alles overdragen. Dat kost gewoon tijd en het is m.i. redelijk en normaal dat die tijd gerekend wordt.

Dat het in totaal uitkomt op een bedrag van Euro 4.500,- verbaast mij niet. Ik schat in dat de kosten van een gemiddelde begrafenis of crematie anno 2002 in Nederland uitkomt op een bedrag van tussen Euro 4.000,- en 4.200,-. In uw geval zit er een tamelijk dure kist in (normaal zal een kist rond de 350,- tot 400,- kosten; die van uw moeder is bijna 4 keer zo duur). Als je die dure kist vervangt door een standaardkist van ongeveer 400,-, komt het totaalbedrag op ongeveer 3.500,-, uit, wat zo'n 15% onder het gemiddelde is.
Ondanks dat e.e.a. niet goed gespecificeerd is, meen ik dat de totale kosten niet te hoog zijn.

Als u evenwel meent dat e.e.a. niet terecht is, of dat de factuur toch beter gespecificeerd moet zijn, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen of de Geschillencommissie Uitvaartwezen, afhankelijk van de organisatie waar de uitvaartvereniging of -verzorger bij aangesloten is. Men kan en moet u daar nadere inlichtingen over geven, als u daar naar vraagt.

Maar het totaal van de kosten, afgezet tegen relatief hoge kostenposten zoals de kist en de advertenties, vind ik persoonlijk nog wel meevallen.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 november 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >