Reactie vraag 6729 Geen uitvaartkosten als erfenis verworpen?


21 juli 2009

Vraag nummer: 6731  (oude nummer: 13472)

De dochter krijgt een rekening van de uitvaart van haar ouder met wie ze jarenlang geen contact heeft, niet eens naar de uitvaart geweest. Kan zij dan niet naar een advocaat gaan en de zaak aanhangig maken? En wat als blijkt dat deze vrouw niet voldoende draagkracht heeft om te betalen, bv omdat zij een bijstandsuitkering heeft?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het hangt er van af van wie die dochter een rekening krijgt. Als dat van de gemeente is, omdat die de uitvaart bekostigd heeft, kan zij er niet onderuit. Daar helpt geen advocaat en geen rechtszaak aan. Als het een rekening van familie is, valt er wel over te steggelen.

De wetgever heeft de last van de uitvaartkosten van een overledene bij de echtgenoot en/of kinderen gelegd, ongeacht de draagkracht. In individuele gevallen zal de gemeente bezien of er een lening moet worden verstrekt of een inhouding op een uitkering kan worden gepleegd dan wel de verplichting (deels) kwijt wordt gescholden. In de regel is een gemeente echter niet vrijgevig. Het was een bewuste keuze van de wetgever om de last bij de directe nabestaanden te leggen en niet bij de belastingbetaler.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >