Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onverzekerde broer (wie betaalt de uitvaartkosten?)


29 juni 2003

Vraag nummer: 2321  (oude nummer: 2784)

geachte .M.
Ik wilde graag wat informatie over het volgende,betreffende het overlijden van mijn broer.
Deze blijkt achteraf niet verzekerd te zijn maar geniet wel een sociale dienst uitkering,om dat wij allen niet bij machte zijn om de kosten van een crematie te dragen,vragen wij ons af of de sociale dienst deze kosten voor zijn rekening moet nemen en hoe dan het e.e.a. in zijn werk gaat.
Zoals bijv. de keuze uit begraven of crematie e.d.
Hopend op een spoedig antwoord uwerzijds.
Met vriendelijke groet: J.van der Vlugt

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Aansprakelijk voor de kosten van de crematie zijn allereerst die personen die de opdracht daar voor geven. Als u dat doet, moet u de rekening betalen. Als dat financieel voor u een probleem is, ja dan hebt u inderdaad een probleem.

In principe zijn voor iemands crematiekosten de erfgenamen aansprakelijk, die het uit de boedel betalen. Als er geen boedel is, moeten de erfgenamen het uit eigen zak betalen, tenzij zij de erfenis verwerpen. Daarnaast is er een bepaalde groep mensen aan wie de rekening voor de uitvaart kan worden gepresenteerd, namelijk de echtgenoot/echtgenote en kinderen. Dat is wettelijk zo geregeld. Ook de Sociale Dienst hoeft niet zomaar de uitvaart van iemand te betalen: de gemeente kan de kosten verhalen op de man/vrouw en kinderen van de overledene.
Een broer of zus is niet wettelijk aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Maar als een broer of zus de uitvaart wel gaat regelen, maakt hij/zij zich wel aansprakelijk voor de kosten.

Als u de crematie al geregeld heb en die is uitgevoerd, dan zit u nu inderdaad met een probleem. De Sociale Dienst hoeft die rekening aan u niet te betalen.
Als uw broer de afgelopen dagen is overleden en de crematie nog niet is uitgevoerd, dient u z.s.m. contact op te nemen met de Socliale Dienst in de woonplaats van uw broer. Dan regelt de Sociale Dienst de rest. Hoe dat precies in zijn werk gaat week ik ook niet; dat verschilt per gemeente.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE