Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onverzekerd, erfrecht verworpen


20 oktober 2008

Vraag nummer: 5773  (oude nummer: 11498)

Geachte meneer/mevrouw,

Wij hebben onlangs onze (schoon)moeder begraven. Nu alles weer wat in kalm vaarwater is geraakt, komen wij erachter dat zij waarschijnlijk niet verzekerd was voor haar uitvaart.
Haar ouste zoon heeft de opdracht ertoe gegeven, niet wetende wat dit inhield toendertijd.
De uitvaartondernemer heeft dit ons ook niet medegedeeld. Ondertussen kwamen wij er wel achter dat (schoon)moeder bij de schuldsanering zat.
Ze heeft waarschijnlijk geen schulden maar stond onder budgettering. Daar zal dus weinig geld van vrijkomen, denken wij. Maar op basis van deze informatie hebben haar twee oudste zoons het erfrecht verworpen. Er blijft nu alleen nog een minderjarige dochter over.
Is er een mogelijkheid om ergens geld vandaan te halen om de uitvaart te bekostigen (want wij kunnen het ook niet betalen) of kunnen we onder de opdrachtgeving uit (omdat we de consequenties niet wisten). En hoe zit het daamee nu het erfrecht verworpen is?
Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijk groet,

Mevrouw Sxxxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Waar u geld vandaan kunt halen, kan ik u niet zeggen. Ik worstel zelf mijn hele leven ook al met die vraag.

De oudste zoon is in eerste instantie verantwoordelijk voor betaling van de rekening van de uitvaartondernemer. Daar kan hij niet onderuit.
De uitvaartondernemer hoeft natuurlijk ook niet aan elke klant of potentiele klant eerst te vragen of hij of zij het wel kan betalen. De meeste mensen zouden beledigd zijn als hij dat zou vragen. En is het op zijn minste gezegd onverstandig om een opdracht te geven als als je zelf niet weet of je het kunt betalen. Dat geldt voor een uitvaart net zo goed als voor het bestellen van een nieuw ameublement of een auto.

De vraag of er een verzekering was (of niet) moet de familie natuurlijk zelf uitzoeken voorafgaand aan een uitvaart. Sommige verzekeringen verplichten namelijk om de uitvaart door hen te laten regelen; als men dan een ander inschakelt, verliest men het recht of krijgt men maar een gedeeltelijke financiele vergoeding. Dat is per verzekering anders geregeld; daarom ook moet men het tijdig uitzoeken.

Dat het erfrecht verworpen is, ontlast de oudste zoon niet om de rekening van de uitvaartondernemer te betalen. Als opdrachtgever moet hij betalen, daar is geen ontkomen aan.

Het weigeren van de erfenis ontlast broers en zussen wel om een deel aan hun oudste broer te vergoeden. Zij moeten namelijk als erfgenamen meebetalen, maar niet als zij geen erfgenamen zijn. Maar in een geval als dit is het natuurlijk niet meer dan normaal en fatsoenlijk dat alle broers en zussen samen de 'schade' delen.

Hoe u het verder oplost, kan ik u helaas ook niet adviseren.
Het is niet voor niets dat op sites als deze mensen er op worden geattendeerd om zaken tijdig te regelen, tijdig een verzekering af te sluiten etc. We hebben in het leven maar een zekerheid en dat is dat we een keer dood gaan. Daar kan men dus maatregelen voor treffen. Als men dat nalaat, ja, dan kun je met dit soort problemen te maken krijgen.
Mooier kan ik het helaas niet maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE