Nog een extra vraag over de verantwoordelijkheid voor de uitvaartkosten


20 april 2003

Vraag nummer: 2181  (oude nummer: 2590)

Sun, 20 Apr 2003 12:52

Geachte heer v.d. Putten,
met interesse heb ik uw antwoord gelezen op de vraag zoals gesteld onder 256. Er is nog een situatie waar ik graag wat meer over wil weten.
Mijn moeder is onlangs overleden en begraven. Ik ben de opdrachtgever geweest voor de begrafenis, maar ik heb de rekening van die begrafenis ter betaling bij de executeur-testamentair neergelegd. Mijn moeder had geen uitvaart-verzekering en had ook niets in haar testament staan over een begrafenis (dan wel crematie). Mijn vraag is nu: is het terecht de executeur-testamentair, die niet tot de erfgenamen behoort, verantwoordelijk te maken voor de afwikkeling van die rekening vanuit de middelen van mijn moeder of ben ik wettelijk verplicht als opdrachtgever die rekening te voldoen waarna ik afspraken moet maken over verrekening met de erfenis vlak voordat wordt overgegaan tot het verdelen van die erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is logisch en normaal om de executeur-testamentair verantwoordelijk te maken voor de afwikkeling van de rekening van de begrafenis. De taak van de executeur is het afwikkelen van de nalatenschap en een van de posten die boven aan het lijstje van taken staat is de betaling van de uitvaartkosten.

U bent alleen verplicht om de rekening van de uitvaartondernemer te voldoen, als de executeur-testamentair niet zou kunnen of willen betalen. De uitvaartondernemer hoeft niet met lege handen te staan, als de executeur niets zou doen.

Maar in het normale geval geeft u de rekening direct aan de executeur, die voor betaling zorgt. U hoeft zelf niet voor te schieten.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE